Запослени

Стручни активни

1. Бојић Раде
2. Страхинић Нада
3. Полић Биљана
4. Богдановић Горан
5.Ћесаревић Татјана
6.Врачарић Сања
7.Митровић Бранко
8.Марковић Радосав
9.Мраовић Милица
10.Стојановић Љиљана
11.Ралетић Гордана
12.Карић Весна
13.Нешковић Марија
14.Милојевић Весна
15.Јовановић Никола
16.Поповић Гордана
17.Вујанић Милунка
18.Јерковић Јелена
19.Петковић Оливер
20.Миличић Невенка
21.Бабић Ивановић Јелена
22.Ћулајевић Бобан
23.Радоја Мара
24.Ивковић Зоран
25.Петковић Сретен
26.Спасић Славица
27.Вуковић Светлана
28.Деспотовић Љиљана
29.Костић Снежана
30.Поповић Надежда
31.Стојановић Драгиша
32.Мандарић Богдан
33.Пешић Мијојла
34.Драгојловић Раде
35.Ранковић Слободан
36.Јовановић Биљана
37.Ковачевић Јованка
38.Новаковић Љиљана
39.Милојевић Небојша
40.Лажетић Мирјана
41.Чортановачки Милена
42.Вукелић Добрила
43.Дураковић Љутвија
44.Ђаловић Оливера
45.Ћалић Драгослав
46.Доклестић Лазар
47.Митровић Шљивар Валентина
48.Ђокић Ана
49.Станић Бранко
50.Гргуровић Мирјана
51.Пртина Мирјана
52.Вучић Данијела
53.Ушљебрка Андрија
54.Шарановић Биљана
55.Чворо Снежана
56.Александрова Павлинка
57.Ђорђевић Љубица
58.Ковачевић Светлана
59.Радовановић Снежана
60.Перић Стево
61.Крушкоња Драган
62.Којић Милисав
63.Арсин Зоран
64.Љубојевић Бранко
65.Бабић Љубиша
66.Остојић Зоран
67.Миљковић Предраг
68.Крчан Зоран
69.Ђорђевић Лина
70.Митровић Душан
71.Чакић Сергије
72.Кафеџиски Рада
73.Ковачевић Милисав
74.Костић Станислава

Одељенске старешине

ОдељењеЗанимањеОдељењски старешина
I/1 Техничар за компјутерско управљање Ранковић Слободан
I/2 Машински техничар за комп. конструисање Ђаловић Оливера
I/3 Техничар мехатронике Радовановић Снежана
I/4 Електротехничар рачунара Страхинић Нада
I/5 Електромеханичар за терм. и расхл. уређаје Јовановић Никола
II/1 Техничар за роботику Лажетић Мирјана
II/2 Техничар за компјутерско управљање Врачарић Сања
II/3 Машински техничар за комп. конструисање Поповић Гордана
II/4 Техничар мехатронике Бојић Раде
II/5 Електротехничар рачунара Ковачевић Светлана
III/1 Техничар за роботику Ћесаревић Татјана
III/2 Техничар за компјутерско управљање Ћалић Драгослав
III/3 Машински техничар за комп. конструисање Ковачевић Јованка
III/4 Техничар мехатронике Стојановић Драгиша
III/5 Електротехничар рачунара Богдановић Горан
IV/1 Техничар за роботику Милојевић Небојша
IV/2 Техничар за компјутерско управљање Стојановић Љиљана
IV/3 Техничар за компјутерско управљање Поповић Надежда
IV/4 Машински техничар моторних возила Дураковић Љутвија
IV/5 Техничар мехатронике Мандарић Богдан
IV/6 Електротехничар за терм. и расхл. уређаје Чворо Снежана
IV/7 Електротехничар рачунара Мраовић Милица