Запослени

 

Стручни активни

Наставно особље, Стручно веће за Српски језик и књижевност 

1. Бојић Раде
2. Страхинић Нада
3. Полић Биљана
4. Богдановић Горан

Наставно особље, Стручно веће за Енглески језик 

5. Ћесаревић Татјана
6. Врачарић Сања
7. Митровић Бранко

Наставно особље, Стручно веће за Математику, рачунарство и информатику

8. Мраовић Милица
9. Стојановић Љиљана
10. Ралетић Гордана
11. Карић Весна
12. Нешковић Марија
13. Милојевић Весна

Наставно особље, Стручно веће за друштвене науке

14. Јовановић Никола
15. Поповић Гордана
16. Вујанић Милунка
17. Јерковић Јелена
18. Петковић Оливер
19. Миличић Невенка
20. Бабић Ивановић Јелена
21. Ћулајевић Бобан
22. Радоја Мара
23. Ивковић Зоран
24. Петковић Сретен

Наставно особље, Стручно веће за машинство

25. Поповић Надежда
26. Стојановић Драгиша
27. Пешић Мијојла
28. Драгојловић Раде
29. Ранковић Слободан
30. Јовановић Биљана
31. Ковачевић Јованка
32. Новаковић Љиљана
33. Милојевић Небојша
34. Лажетић Мирјана
35. Чортановачки Милена
36. Ђаловић Оливера
37. Ћалић Драгослав
38. Доклестић Лазар
39. Оливера Голеш
40. Ђокић Ана

Наставно особље, Стручно веће за електротехнику и природне науке

41. Чворо Снежана
42. Александрова Павлинка
43. Радовановић Снежана
44. Ковачевић Светлана
45. Перић Стево
46. Снежана Марушић
47. Вуковић Светлана
48. Деспотовић Љиљана
49. Костић Снежана

Наставно особље, Стручно веће за практичну наставу

50. Крушкоња Драган
51. Бабић Љубиша
52. Миљковић Предраг

Наставно особље, Стручно веће физичког васпитања

53. Кафеџиски Рада
54. Ковачевић Милисав

Одељењске старешине

Листа одељењских старешина

Одељење Занимање Одељењски старешина
I/1 Техничар за компјутерско управљање Стојановић Љиљана
I/2 Техничар мехатронике Нешковић Марија
I/3 Електротехничар рачунара Александрова Павлинка
I/4 Аутомеханичар Голеш Оливера
I/5 Електромеханичар за терм. и расхл. уређаје Поповић Гордана
II/1 Техничар за компјутерско управљање Ранковић Слободан
II/2 Машински техничар за комп. конструисање Ђаловић Оливера
II/3 Техничар мехатронике Радовановић Снежана
II/4 Електротехничар рачунара Страхинић Нада
II/5 Електромеханичар за терм. и расхл. уређаје Марушић Снежана
III/1 Техничар за роботику Лажетић Мирјана
III/2 Техничар за компјутерско управљање Врачарић Сања
III/3 Машински техничар за комп. конструисање Ковачевић Јованка
III/4 Техничар мехатронике Бојић Раде
III/5 Електротехничар рачунара Ковачевић Светлана
IV/1 Техничар за роботику Ћесаревић Татјана
IV/2 Техничар за компјутерско управљање Ћалић Драгослав
IV/3 Машински техничар за комп. конструисање Ковачевић Јованка
IV/4 Техничар мехатронике Стојановић Драгиша
IV/5 Електротехничар рачунара Богдановић Горан