Мејл адресе наставника

Директор школе Е-мејл
·           Бојана Стевановић direktor.ucionica@gmail.com
Организатори наставе Е-мејл
· Раде Драгојловић radedragojlovic.dakic@gmail.com
· Никола Јовановић nikolajovanovic.dakic@gmail.com
Педагог Е-мејл
· Тања Поњавић tanjaponjavic.dakic@gmail.com
Наставно особље, Стручно веће за језике Е-мејл
· Раде Бојић radebojic.dakic@gmail.com
· Нада Страхинић nadastrahinic.dakic@gmail.com
· Горан Богдановић goranbogdanovic.dakic@gmail.com
· Татјана Ћесаревић tatjanacesarevic.dakic@gmail.com
· Сања Врачарић sanjavracaric.dakic@gmail.com
Наставно особље, Стручно веће за  математику, рачунарство и информатику Е-мејл
· Милица Мраовић milicamraovic.dakic@gmail.com
· Љиљана Стојановић ljiljanastojanovic.dakic@gmail.com
· Весна Карић vesnakaric.dakic@gmail.com
· Марија Нешковић marijaneskovic.dakic@gmail.com
Наставно особље, Стручно веће за физичко васпитање и природне науке Е-мејл
· Рада Кафеџиски radakafedziski.dakic@gmail.com
· Станислава Костић stanislavakostic.dakic@gmail.com
· Светлана Вуковић svetlanavukovic.dakic@gmail.com
· Љиљана Деспотовић ljiljanadespotovic.dakic@gmail.com
· Снежана Костић snezanakostic.dakic@gmail.com
Наставно особље, Стручно веће за друштвене науке Е-мејл
· Никола Јовановић nikolajovanovic.dakic@gmail.com
· Гордана Поповић gordanapopovic.dakic@gmail.com
· Милунка Вујанић milunkavujanic.dakic@gmail.com
· Велиборка Бајић veliborkabajic.dakic@gmail.com
· Оливер Петковић petkovicoliver.dakic@gmail.com
· Невенка Миличић nevenkamilicic.dakic@gmail.com
· Јелена Бабић Ивановић jelenaivanovic.dakic@gmail.com
· Бобан Ћулајевић bobanculajevic.dakic@gmail.com
· Снежана Јовановић snezanajovanovic.dakic@gmail.com
· Зоран Ивковић zoranivkovic.dakic@gmail.com
· Сретен Петковић sretenpetkovic.dakic@gmail.com
· Сузана Милутиновић suzanamilutinovic.dakic@gmail.com
Наставно особље, Стручно веће за машинство Е-мејл
· Раде Драгојловић radedragojlovic.dakic@gmail.com
· Драгиша Стојановић dragisastojanovic.dakic@gmail.com
· Љиљана Новаковић ljiljananovakovic.dakic@gmail.com
· Надежда Поповић nadezdapopovic.dakic@gmail.com
· Слободан Ранковић slobodanrankovic.dakic@gmail.com
· Биљана Јовановић biljanajovanovic.dakic@gmail.com
· Јованка Ковачевић jovankakovacevic.dakic@gmail.com
· Јелена Жупањац jelenazupanjac.dakic@gmail.com
· Небојша Милојевић nebojsamilojevic.dakic@gmail.com
· Мирјана Лажетић mirjanalazetic.dakic@gmail.com
· Милена Чортановачки milenacortanovacki.dakic@gmail.com
· Оливера Ђаловић olidjalovic.dakic@gmail.com
· Драгослав Ћалић dragoslavcalic.dakic@gmail.com
· Лазар Доклестић lazardoklestic.dakic@gmail.com
· Оливера Голеш oliveragoles.dakic@gmail.com
· Ненад Радовановић nenadradovanovic.dakic@gmail.com
Наставно особље, Стручно веће за електротехнику Е-мејл
· Снежана Чворо snezanacvoro.dakic@gmail.com
· Павлинка Александрова pavlinkaaleksandrova.dakic@gmail.com
· Светлана Ковачевић svetlanakovacevic.dakic@gmail.com
· Снежана Радовановић snezanaradovanovic.dakic@gmail.com
· Горан Савић goransavic.dakic@gmail.com
· Снежана Марушић snezanamarusic.dakic@gmail.com
Наставно особље, Стручно веће за практичну наставу Е-мејл
· Драган Крушкоња dragankruskonja.dakic@gmail.com
· Љубиша Бабић ljubisababic.dakic@gmail.com
· Предраг Миљковић predragmiljkovic.dakic@gmail.com
· Озрен Мијатовић ozrenmijatovic.dakic@gmail.com