Обавештење за ванредне ученике

Консултације са наставницима могу се обављати преко мејла. Мејлови наставника су  imeprezime.dakic@gmail.com. (imeprezime – је име и презиме наставника са којим желите консултације).

 

ПЛАН ИСПИТНИХ РОКОВА ЗА ВАНРЕДНО ОБРАЗОВАЊЕ  ШКОЛСКЕ  2020/2021.

 

1)         СЕПТЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ  РОК

-пријава испита:                   16- 18-ог септембра 2020.

-реализација испита:            28, 29, 30-ог септембра и 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9-ог октобра 2020.

 

2)         НОВЕМБАРСКИ  ИСПИТНИ  РОК

-пријава испита:                   4- 6-ог новембра 2020.

-реализација испита:            16, 17, 18, 19 ,20, 23, 24, 25, 26, 27-ог новембра 2020.

 

3)         ЈАНУАРСКИ  ИСПИТНИ  РОК

-пријава испита:                   28- 30-ог децембра  2020.

-реализација испита:            13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 ,22, 25, 26-ог јануара  2021.

Матурски и завршни испит

-пријава:                                28ог јануара  2021.

-полагања:                             18, 19, 22-ог фебруара  2021.

 

4)         МАРТОВСКИ  ИСПИТНИ РОК

-пријава испита:                   3-5-ог марта  2021.

-реализација испита:             15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26-ог марта  2021.

 

5)         МАЈСКО-ЈУНСКИ  ИСПИТНИ РОК

-пријава испита:                   19 – 21-ог априла  2021.

-реализација испита.            5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14-ог маја 2021.

Матурски и завршни испит

-пријава испита је:               26. маја 2021.

-полагања:                             2, 3, 4-ог  јуна 2021.

Завршни испит ће бити усклађен са терминима за редовне ученике.

 

6)    АВГУСТОВСКИ  ИСПИТНИ  РОК

-пријава испита је:               17-ог августа  2021.

-релизација испита:              19, 20, 23-ог августа  2021.

Матурски и завршни испит

-пријава испита је:               24-ог  августа  2021.

-полагања:                             26, 27, 30-ог августа  2021.

Завршни испит ће бити усклађен са терминима за редовне ученике.