Смерови

1. Техничар за роботику
2. Техничар за компјутерско управљање
3. Машински техничар за компјутерско конструисање
4. Техничар за мехатронику
5. Електротехничар рачунара
6. Механичар моторних возила – дуални профил
7. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје