Смерови

1. Аутомеханичар – дуални профил
2. Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје
3. Електротехничар рачунара
4. Машински техничар за компјутерско конструисање
5. Оператер машинске обраде – дуални профил
6. Техничар за компјутерско управљање
7. Техничар за мехатронику
8. Техничар за роботику