Годишњи фонд часова

Годишњи фонд часова наставних предмета према плану образовања


Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ

Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ

Образовни профил: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊE

Образовни профил: ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ

Образовни профил: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА

Образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА

Образовни профил: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ

Образовни профил: ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ УРЕЂАЈЕ