Мејл адресе наставника

Директор школе Е-мејл
·           Бојана Стевановић direktormsrakovica@gmail.com
Секретар школе Е-мејл
·           Горица Вуковић radojedakic.skola@gmail.com
Шеф рачуноводства Е-мејл
 · Споменка Туфегџић msradojedakic@gmail.com
Координатори наставе Е-мејл
· Мирјана Лажетић mlazetic@msradojedakic.edu.rs
· Богдан Мандарић bmandaric@msradojedakic.edu.rs
Стручни сарадници Е-мејл
· Тања Поњавић, школски педагог pedagog.masinskaskola@gmail.com
·

·

Сретен Петковић, школски библиотекар

Оливер Петковић, школски библиотекар

biblioteka.radojedakic@gmail.com
Наставно особље, Стручно веће за језике Е-мејл
· Раде Бојић rbojic@msradojedakic.edu.rs
· Нада Страхинић nstrahinic@msradojedakic.edu.rs
· Горан Богдановић gbogdanovic@msradojedakic.edu.rs
· Татјана Ћесаревић tcesarevic@msradojedakic.edu.rs
· Сања Врачарић svracaric@msradojedakic.edu.rs
Наставно особље, Стручно веће за  математику, рачунарство и информатику Е-мејл
· Милица Мраовић mmraovic@msradojedakic.edu.rs
· Љиљана Стојановић ljstojanovic@msradojedakic.edu.rs
· Весна Карић vkaric@msradojedakic.edu.rs
· Марија Нешковић mneskovic@msradojedakic.edu.rs
Наставно особље, Стручно веће за физичко васпитање и природне науке Е-мејл
· Рада Кафеџиски rkafedziski@msradojedakic.edu.rs
· Станислава Костић stkostic@msradojedakic.edu.rs
· Светлана Вуковић svukovic@msradojedakic.edu.rs
· Љиљана Деспотовић ljdespotovic@msradojedakic.edu.rs
· Снежана Костић skostic@msradojedakic.edu.rs
Наставно особље, Стручно веће за друштвене науке Е-мејл
· Гордана Поповић gpopovic@msradojedakic.edu.rs
· Саша Милошевић smilosevic@msradojedakic.edu.rs
· Милунка Вујанић mvujanic@msradojedakic.edu.rs
· Велиборка Бајић vbajic@msradojedakic.edu.rs
· Оливер Петковић opetkovic@msradojedakic.edu.rs
· Невенка Миличић nmilicic@msradojedakic.edu.rs
· Виолета Тодоровић vtodorovic@msradojedakic.edu.rs
· Иван Божић ibozic@msradojedakic.edu.rs
· Снежана Јовановић sjovanovic@msradojedakic.edu.rs
· Зоран Ивковић zivkovic@msradojedakic.edu.rs
· Сретен Петковић sretenpetkovic.dakic@gmail.com
· Сузана Милутиновић smilutinovic@msradojedakic.edu.rs
Наставно особље, Стручно веће за машинство Е-мејл
· Љиљана Новаковић ljnovakovic@msradojedakic.edu.rs
· Слободан Ранковић srankovic@msradojedakic.edu.rs
· Биљана Јовановић bjovanovic@msradojedakic.edu.rs
· Јованка Ковачевић jkovacevic@msradojedakic.edu.rs
· Јелена Жупањац jzupanjac@msradojedakic.edu.rs
· Небојша Милојевић nmilojevic@msradojedakic.edu.rs
· Мирјана Лажетић mlazetic@msradojedakic.edu.rs
· Милена Чортановачки mcortanovacki@msradojedakic.edu.rs
· Оливера Ђаловић odjalovic@msradojedakic.edu.rs
· Лазар Доклестић ldoklestic@msradojedakic.edu.rs
· Оливера Голеш ogoles@msradojedakic.edu.rs
· Ненад Радовановић nradovanovic@msradojedakic.edu.rs
· Мирјана Пртина mprtina@msradojedakic.edu.rs
· Тања Милановић tmilanovic@msradojedakic.edu.rs
· Љиљана Костић ljikostic@msradojedakic.edu.rs
· Љубина Костић ljukostic@msradojedakic.edu.rs
· Богдан Мандарић bmandaric@msradojedakic.edu.rs
Наставно особље, Стручно веће за електротехнику Е-мејл
· Снежана Чворо scvoro@msradojedakic.edu.rs
· Павлинка Александрова paleksandrova@msradojedakic.edu.rs
· Светлана Ковачевић skovacevic@msradojedakic.edu.rs
· Снежана Радовановић sradovanovic@msradojedakic.edu.rs
· Горан Савић gsavic@msradojedakic.edu.rs
· Снежана Зрнић szrnic@msradojedakic.edu.rs
· Снежана Марушић smarusic@msradojedakic.edu.rs
Наставно особље, Стручно веће за практичну наставу Е-мејл
· Драган Крушкоња dkruskonja@msradojedakic.edu.rs
· Љубиша Бабић ljbabic@msradojedakic.edu.rs
· Предраг Миљковић pmiljkovic@msradojedakic.edu.rs
· Озрен Мијатовић omijatovic@msradojedakic.edu.rs