Оквирни план активности за завршне разреде јун 2022.