Упис 2021/2022.

ИНФОРМАЦИЈЕ  ЗА УПИС 2021/2022.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС КАНДИДАТА У ШКОЛУ ОБАВИЋЕ СЕ У СЛЕДЕЋИМ РОКОВИМА:

1) Кандидати, њихови родитељи, односно други законски заступници подносе листу опредељења на два начина:
– на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs електронским путем од 26. јуна од 8.00 часова до 3. јула до 24.00 часа, као ауторизовани корисник; СТРУЧНО УПУТСТВО
– непосредно у матичним основним школама пријаву са опредељењима на листи жеља 3. и 4. јула од 8.00 до 15.00 часова;
2) Кандидати проверавају тачност листе жеља 7. јула од 8.00 часова;
3) Кандидати подносе приговоре на објављене листе жеља непосредно у основној школи 7. јула од 8.00 до 15.00 часова;
4) Објављивање званичне листе жеља 9. јула до 8.00 часова;
5) Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и смеровима гимназија, односно образовним профилима објављују се на Порталу, у матичној основној школи и средњој школи 11. јула до 8.00 часова;
6) Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу подносе пријаву за упис у средњу школу у коју су распоређени на три начина:
– на Порталу, електронским путем, 12. јула од 8.00 часова до 18. јула до 24.00 часа;
– непосредно у средњој школи 12. и 13. јула од 8.00 до 15.00 часова;
7) Списак преосталих слободних места за упис у другом кругу објављује се на Порталу и у матичним основним школама 11. јула.
8) Нераспоређени кандидати подносе листу жеља за упис у средње школе које имају слободних места 12. јула од 8.00 до 15.00 часова, електронским путем и у матичним основним школама.
9) Коначни распоред кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија у другом уписном кругу објављује се на Порталу и у матичној основној школи 14. јула до 24.00 часа.
10) Упис ових кандидата обавиће се 16. јула од 8.00 до 15.00 часова непосредно у средњој школи

 ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  1. Пријава за упис
  2. Оригинално уверење о положеном завршном испиту,
  3. Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању
  4. Оригинална сведочанства о завршеном VI, VII и   VIII разреду
  5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који се конкурише

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

BGRA SC 4D17S     ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ                                                                                     30 УЧЕНИКА      4 ГОД

BGRA SC 4D83S    ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА 30 УЧЕНИКА     4 ГОД.

BGRA SC 4E26S     ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ                                                                                 30 УЧЕНИКА     4 ГОД.

BGRA SC 4E08S     ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА                                                                     30 УЧЕНИКА      4 ГОД

BGRA SC 3E50S     СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА                          30 УЧЕНИКА      3 ГОД

 

За детаљније информације о упису  погледајте КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ.