Упис 2022/2023.

ИНФОРМАЦИЈЕ  ЗА УПИС 2022/2023.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС КАНДИДАТА У ШКОЛУ ОБАВИЋЕ СЕ У СЛЕДЕЋИМ РОКОВИМА:

1) Кандидати, њихови родитељи, односно други законски заступници подносе листу опредељења на два начина:
– на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs електронским путем од 5. јула од 8.00 часова до 6. јула до 24.00 часа, као ауторизовани корисник; СТРУЧНО УПУТСТВО
– непосредно у матичним основним школама пријаву са опредељењима на листи жеља 6. и 7. јула од 8.00 до 15.00 часова;
2) Кандидати проверавају тачност листе жеља 9. јула од 8.00 часова (електронским путем и непосредно у школи);
3) Кандидати подносе приговоре на објављене листе жеља непосредно у основној школи 9. јула од 8.00 до 15.00 часова;
4) Објављивање коначне листе жеља 11. јула до 8.00 часова;
5) Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и смеровима гимназија, односно образовним профилима објављују се на Порталу, у матичној основној школи 13. јула до 8.00 часова;
6) Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу подносе пријаву за упис у средњу школу у коју су распоређени на два начина:
– на Порталу, електронским путем, 14. јула од 8.00 часова до 20. јула до 24.00 часа (после првог и другог уписног круга);
– непосредно у средњој школи 14. и 15. јула од 8.00 до 15.00 часова;
7) Списак преосталих слободних места за упис у другом кругу објављује се на Порталу и у матичним основним школама 13. јула.
8) Нераспоређени кандидати подносе листу жеља за упис у средње школе које имају слободних места 14. јула од 8.00 до 15.00 часова, електронским путем /непосредно у матичним основним школама.
9) Коначни распоред кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија у другом уписном кругу објављује се на Порталу и у матичној основној школи 15. јула до 24.00 часа.
10) Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг 16. јула од 8.00 до 15.00 часова непосредно у средњој школи.

11) Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга 16. јула до 8.00 часова.

 ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  1. Пријава за упис
  2. Оригинално уверење о положеном завршном испиту,
  3. Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању
  4. Оригинална сведочанства о завршеном VI, VII и   VIII разреду
  5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који се конкурише

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

BGRA SC 4D17S     ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ РОБОТИКУ                                         30 УЧЕНИКА      4 ГОД

BGRA SC 4D83S    ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА     30 УЧЕНИКА      4 ГОД.

BGRA SC 4E26S     ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ                                                                      30 УЧЕНИКА      4 ГОД.

BGRA SC 4E08S     ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА                                                               30 УЧЕНИКА      4 ГОД

BGRA SC 3E50S     СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА                            30 УЧЕНИКА      3 ГОД

За детаљније информације о упису  погледајте КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ.