Упис 2020/2021.

ИНФОРМАЦИЈЕ  ЗА УПИС 2020/2021.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ И УПИС КАНДИДАТА У ШКОЛУ ОБАВИЋЕ СЕ У СЛЕДЕЋИМ РОКОВИМА:

 1) Кандидати подносе матичним основним школама пријаву са опредељењима на обрасцу за унос жеља у које средње школе и у које образовне профиле или смерове желе да се упишу 01. и 02. јула од 8.00 до 15.00 часова;

2) У матичним основним школама објављују се листе жеља 04. јула до 8.00 часова;

3) Кандидати проверавају тачност листе жеља 05. јула од 8.00 часова;

4) Кандидати подносе жалбе на објављене листе жеља 05. јула од 8.00 до 15.00 часова;

5) Објављивање званичне листе жеља 06. јула до 12.00 часова;

6) Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија објављује матична основна школа 08. јула до 24.00 часа;

7) Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу обављају упис у средњу школу у коју су распоређени 09. и 10. јула од 8.00 до 15.00 часова;

8) Матичне основне школе објављују списак преосталих слободних места за упис ученика 09. јула до 08.00 часова;

9) Нераспоређени кандидати подносе листу жеља за упис у средње школе које имају слободних места 09. јула од 8.00 до 15.00 часова;

10) Коначни распоред кандидата по средњим школама и образовним профилима, односно по смеровима гимназија, у другом уписном кругу, објављује матична основна школа 11. јула до 24.00 часа;

11) Упис ових кандидата обавиће се 13. јула од 8.00 до 15.00 часова.

 ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

  1. Пријава за упис
  2. Оригинално уверење о положеном завршном испиту,
  3. Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању
  4. Оригинална сведочанства о завршеном VI, VII и   VIII разреду
  5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који се конкурише

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ

BGRA SC 4D17S     ТЕХНИЧАР ЗА РОБОТИКУ                                                                                     30 УЧЕНИКА      4 ГОД

BGRA SC 4D83S    ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (CNC) МАШИНА 30 УЧЕНИКА     4 ГОД.

BGRA SC 4E26S     ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ                                                                                 30 УЧЕНИКА     4 ГОД.

BGRA SC 4E08S     ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА                                                                     30 УЧЕНИКА      4 ГОД

BGRA SC 3E50S     СЕРВИСЕР ТЕРМИЧКИХ И РАСХЛАДНИХ УРЕЂАЈА                          30 УЧЕНИКА      3 ГОД

 

За детаљније информације о упису  погледајте КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ.