Запослени

Ваннаставно особље
Директор школеБојана Стевановићdirektormsrakovica@gmail.com
Секретар школеГорица Вуковићradojedakic.skola@gmail.com
Шеф рачуноводстваСпоменка Туфегџићmsradojedakic@gmail.com
Координатори наставеМирјана Лажетићmlazetic@msradojedakic.edu.rs
Јованка Ковачевићjkovacevic@msradojedakic.edu.rs
Стручни сараднициТања Поњавић, педагогpedagog.masinskaskola@gmail.com
Марко Пешић, психологmpesic@msradojedakic.edu.rs
Никола Аћимовић, дефектологnacimovic@msradojedakic.edu.rs
Сузана Милутиновић, библиотекарbiblioteka.radojedakic@gmail.com
Наставно особље
Стручно веће за језикеНада Страхинићnstrahinic@msradojedakic.edu.rs
Горан Богдановићgbogdanovic@msradojedakic.edu.rs
Бранка Вуковићbvukovic@msradojedakic.edu.rs
Татјана Ћесаревићtcesarevic@msradojedakic.edu.rs
Сања Врачарићsvracaric@msradojedakic.edu.rs
Стручно веће за  математику, рачунарство и информатикуМилица Мраовићmmraovic@msradojedakic.edu.rs
Љиљана Стојановићljstojanovic@msradojedakic.edu.rs
Весна Карићvkaric@msradojedakic.edu.rs
Марија Нешковићmneskovic@msradojedakic.edu.rs
Стручно веће за физичко васпитање и природне наукеРада Кафеџискиrkafedziski@msradojedakic.edu.rs
Станислава Костићstkostic@msradojedakic.edu.rs
Светлана Вуковићsvukovic@msradojedakic.edu.rs
Љиљана Деспотовићljdespotovic@msradojedakic.edu.rs
Снежана Костићskostic@msradojedakic.edu.rs
Стручно веће за друштвене наукеГордана Поповићgpopovic@msradojedakic.edu.rs
Дејана Николићdnikolic@msradojedakic.edu.rs
Велиборка Бајићvbajic@msradojedakic.edu.rs
Невенка Миличићnmilicic@msradojedakic.edu.rs
Иван Божићibozic@msradojedakic.edu.rs
Сретен Петковићspetkovic@msradojedakic.edu.rs
Сузана Милутиновићsmilutinovic@msradojedakic.edu.rs
Стручно веће за машинствоЉиљана Новаковићljnovakovic@msradojedakic.edu.rs
Слободан Ранковићsrankovic@msradojedakic.edu.rs
Биљана Јовановићbjovanovic@msradojedakic.edu.rs
Јованка Ковачевићjkovacevic@msradojedakic.edu.rs
Јелена Жупањацjzupanjac@msradojedakic.edu.rs
Небојша Милојевићnmilojevic@msradojedakic.edu.rs
Мирјана Лажетићmlazetic@msradojedakic.edu.rs
Милена Чортановачкиmcortanovacki@msradojedakic.edu.rs
Оливера Ђаловићodjalovic@msradojedakic.edu.rs
Лазар Доклестићldoklestic@msradojedakic.edu.rs
Ненад Радовановићnradovanovic@msradojedakic.edu.rs
Мирјана Пртинаmprtina@msradojedakic.edu.rs
Тања Милановићtmilanovic@msradojedakic.edu.rs
Сања Дејановићsdejanovic@msradojedakic.edu.rs
Александра Мрдакamrdak@msradojedakic.edu.rs
Драган Крушкоњаdkruskonja@msradojedakic.edu.rs
Небојша Андријашевићnandrijasevic@msradojedakic.edu.rs
Предраг Миљковићpmiljkovic@msradojedakic.edu.rs
Стручно веће за електротехникуПавлинка Александроваpaleksandrova@msradojedakic.edu.rs
Светлана Ковачевићskovacevic@msradojedakic.edu.rs
Снежана Радовановићsradovanovic@msradojedakic.edu.rs
Горан Савићgsavic@msradojedakic.edu.rs
Снежана Зрнићszrnic@msradojedakic.edu.rs
Снежана Марушићsmarusic@msradojedakic.edu.rs
Љубиша Бабићljbabic@msradojedakic.edu.rs
Озрен Мијатовићomijatovic@msradojedakic.edu.rs
Миле Лукићmlukic@msradojedakic.edu.rs