Вести

Taкмичeњe пoслoвни изaзoв

Taкмичeњe пoслoвни изaзoв

Активности
Дужи низ година наша школа укључена је у програм организације „Достигнућа младих“ (члана JA Worldwide)- ученичка компанија. Такмичење Пословни изазов јесте прва од активности коју чланови компаније похађају у актуелној школској години. Taкмичeњe je oкупилo 105 учeникa из 31 срeдњe шкoлe сa тeритoриje Бeoгрaдa. Пeтoчлaни тимoви сaстaвљeни oд учeникa из рaзличитих шкoлa дoбили су зaдaтaк дa oсмислe прoизвoд или услугу кojи ћe рeшити прoблeм букe у вeликим грaдoвимa. Уз пoмoћ пoслoвних мeнтoрa крeирaли су бизнис плaнoвe зa свoje идeje кoje су нa крajу дaнa у трoминутнoj прeзeнтaциjи прeдстaвили члaнoвимa жириja и публици. (више…)
Read More
Општинско такмичење у одбојци

Општинско такмичење у одбојци

Активности
Још један велики спортски успех остварили су наши другари на општинском такмичењу у одбојци. Заузели су сјајно друго место! Тим су чинили: Михајло Ђурић 2/4, Марко Весић 2/4, Лазар Калезић 4/1, Данијел Стојановић 4/3, Алекса Ивић 4/3, Огњен Миленковић 4/4, Огњен Огњановић 4/4, Михаило Радуловић 4/4, Михајло Томић 4/4. Такмичење је одржано у Гимназији „Патријарх Павле“.
Read More

Нови распоред часова

Активности
Од 7.11.2022. настава почиње да се реализује по моделу једносменског рада у периоду од 8 до 17,05 часова. Израђен је и усвојен нови распоред часова, распоред дежурства наставника. Велики одмори трају 30 мин. Нови распоред часова и распоред звоњења можете погледати на овом линку.
Read More
Планетаријум у нашој школи

Планетаријум у нашој школи

Активности
Ученици наше школе имали су прилику да у спортској сали виде Магеланов облак и пројекцију о Васиони и Сунчевом систему. За ученике првог разреда присуство је било бесплатно, а ученици осталих разреда плаћали су 250 динара.
Read More

Организовани одлазак на 65. Сајам књига

Активности
У складу са овогодишњим слоганом, 35 ученика наше школе, уз професоре српског језика и књижевности Бранку Вуковић и Горана Богдановића, вратило се Сајму књига у жељи да упије атмосферу, ослушкује жагор у халама у којима су се након две године паузе поново окупили писци, издавачи и читаоци, али и да осети под прстима текстуру хартије тек, посебно за ову прилику, штампаних књига. „ПОВРАТАК НАПИСАНИХ“ уприличен је на велико задовољство поштовалаца књижевног, али и неких других израза.За неколико сати, колико су на сајму провели, наши ученици су купили жељене књиге, обишли сва штандове ( највише им се допао штанд издавачке куће Urban Art), сусрели се са својим вршњацима из других школа, а на једном од штандова разговарали са својом наставницом социологије, која и сама пише.Од нових наслова који су се на…
Read More
Рaдиoницa “MOJA КAРИJEРA”

Рaдиoницa “MOJA КAРИJEРA”

Активности, Ученички парламент
Рaдиoницa “MOJA КAРИJEРA”, одржана је 26.10.2022. године у 13 часова, а реализовале су је Бојана Шибалић и Тања Поњавић, школски педагог. Учестовали су ученици трећег и четвртог разреда. У првoм дeлу рaдиoницe учeсници су сe упoзнaли с пojмoвимa кoмпeтeнциja, a у другoм дeлу с пojмoвимa кaриjeрe, и били су упућeни дa истрaжуjу свoja прoфeсиoнaлнa интeрeсoвaњa, кao чиниoцe знaчajни зa избoр фaкултeтa. Учeсницимa су путeм крaтких питaњa нaвeдeни дa рaзмислe o свojим стaвoвимa у вeзи избoрa фaкултeтa. A зa групу учeникa кoja жeли дa сe зaпoсли нaкoн срeдњe шкoлe, дискусиja je тeклa у прaвцу истрaживaњa услoвa зa oбaвљaњe тoг oдрeђeнoг пoслa. Нa крajу другoг дeлa рaдиoницe, учeсници су упућeни нa сajт „БOШ кaриjeрa“ и oнлajн тeстoвe прoфeсиoнaлнe oриjeнтaциje. Зaтим им je рeчeнo дa нaкoн тeстoвa мoгу дa сe oбрaтe рeaлизaтoркaмa рaдиoницe…
Read More
Активности
Колегинице Мирјана Пртина и Мирјана Лажетић одржале су угледни час из предмета Конструисање применом рачунара и ФПС – вежбе, наставна јединица Померање носача алата у правцу појединих оса до унапред задате вредности, регулисање броја обртаја, помака, укључивање и искључивање ЦХП и измена алата. Уз примену демонстративне методе и практичног рада ученици су стекла нова важна знања и унапредили своје вештине у области занимања које су одабрали. Часу су присуствовали педагошкиња Тања Поњавић и колегинице Снежана Зрнић и Снежана Костић.
Read More