Дан амбијенталне наставе на Сајму технике

Међународни сајам технике и техничких достигнућа право је место за промоцију четврте индустријске револуције – Индустрије 4.0. Реч је о дигитализацији која је унела револуционарне промене у развој и начин пословања компанија, повећање продуктивности и унапређење конкурентности. Овај концепт указује на нове могућности и изазове, усмерава на препознавање нових утицаја и последица убрзаних техничко-технолошких дешавања.

Концепцијски акценат Сајма је на иновацијама и новим технологијама, на „фабрикама будућности“ и индустријској аутоматизацији, електроенергетици и енергетској инфраструктури. У том смислу ово је право место за амбијентално учење за све наше ученике. Била је ово прилика да виде многе новине у техници, али и да науче нешто више о машинама, материјалима, инструментима о којима иначе уче на настави стручних предмета.