Опште информације за ванредне ученике

Поред редовног школовања, школа спроводи и ванредно школовање за све образовне профиле за које се изводи и редовна настава као и за образовне профиле који су се школовали у нашој школи током претходних година, а нема их више у редовној настави. Распоред испитних рокова за ванредне ученике налази се у Календару образовно-васпитног рада за текућу школску годину. Планирано је шест испитних рокова и то према унапред утврђеном распореду.

Рад са ванредним ученицима је средом, четвртком и петком од 09:00-14:00.

Контакт мејл  за варедне ученике је smilutinovic@msradojedakic.edu.rs.