Ванредно школовање

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

Поред редовног школовања, школа спроводи и ванредно школовање за све образовне профиле за које се изводи и редовна настава као и за образовне профиле који су се школовали у нашој школи током претходних година, а нема их више у редовној настави. Распоред испитних рокова за ванредне ученике налази се у Календару образовно-васпитног рада за школску 2016/2017. годину. Планирано је шест испитних рокова и то према унапред утврђеном распореду.