Изборни предмети

 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја (одабране теме)
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Електроенергетика
 • Пословне комуникације
 • Музичка култура
 • Екологија и заштита животне средине
 • Изабрана поглавља математике
 • Историја (одабране теме)
 • Физика
 • Логика са етиком
 • Електроенергетика
 • Пословне комуникације