Електротехника и природне науке

Списак уџбеника Стручног већа електротехнике и природних наука

 

ПРВИ РАЗРЕД

 

 1. Основе електротехнике 1; Г. Мијатовић, М. Тодоровић, В. Чоја, Г. Стојановић; ЗУНС; Београд
 2. Основе електротехнике 1 за први разред електротехничке школе; Милосава Пироћанац; ЗУНС; Београд
 3. Основе електротехнике 1, збирка задатака за први разред електротехничке школе; “Бигз школство”
 4. Физика за први разред четворогодишњих средњих стручних школа, Татјана М. Бобић и Милан О. Распоповић; ЗУНС; Београд
 5. Хемија за први разред средљњих стручних школа, Милоје Ракочевићи Розалија Хорват, ЗУНС

 

ДРУГИ РАЗРЕД

 

 1. Основе електротехнике за други разред електротехничке школе, Г. Мијатовић, В. Чоја, М. Тодоровић, Г. Стојановић; ЗУНС;Београд
 2. Основе електротехнике за други разред електротехничке школе, за све профиле; Ратко Опачић; ЗУНС; Београд
 3. Збирка задатака из основа електротехнике за све профиле; М. Милошевић, Б. Милошевић; ЗУНС; Београд
 4. Електрична мерења за други разред електротехничке школе; Драгољуб Мартинковић; ЗУНС; Београд
 5. Електротехнички материјали за други разред електротехничке школе; Владислава Алтарас ЗУНС; Београд
 6. Електроника 1 за други разред електротехничке школе; Ратко Опачић; ЗУНС; Београд
 7. Збирка задатака из електронике 1 и 2 за други и трећи разред електротехничке школе; Ратко Опачић; ЗУНС; Београд
 8. Електрична мерења за ученике трећег степена; Тодор Шумоња;ЗУНС; Београд
 9. Електричне инсталације за други разред електротехничке школе; Милорад Јустинијановић;ЗУНС; Београд
 10. Електротермички уређаји за други разред електротехничке школе; Марјан Љ. Иванов; ЗУНС; Београд
 11. Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних школа, Татјана М. Бобић и Милан О. Распоповић, ЗУНС
 12. Основи електротехнике и електронике за машинске школе; Јован Николић, Никола Бабић; ЗУНС; Београд

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД

 

 1. Електроника 2 за трећи разред електротехничке школе; Ратко Опачић; ЗУНС
 2. Дигитална електроника за трећи разред електротехничке школе, Слободан Здравковић, Милан Топаловић и Франце Пресетник; ЗУНС; Београд
 3. Мерења у електроници; Ратко Опачић; ЗУНС; Београд
 4. Електроенергетика за трећи и четврти разред електротехничке школе, Јован Николић; ЗУНС; Београд
 5. Електротермички уређаји за трећи разред електротехничке школе, Вељко Брајовић; ЗУНС; Београд
 6. Електротричне машине; за трећи разред електротехничке школе; Зоран Пендић; ЗУНС; Београд
 7. Рачунари; за трећи разред електротехничке школе; Живко Тошић, Момчило Ранђеловић; ЗУНС; Београд

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

 1. Основе аутоматског управљања за четврти разред електротехничке школа, Драгољуб Мартиновић, Горан Николић;ЗУНС; Београд
 2. Основе аутоматског управљања за четврти разред електротехничке школа, Блажо Борозан; ЗУНС; Београд
 3. Програмабилни логички контролери; Драган Маринковић; ЗУНС; Београд
 4. Рачунари у системима управљања; Др.Србијанка Турајлић; ЗУНС; Београд