Математика, програмирање, рачунарство и информатика

Списак изабраних уџбеника за предмет  МАТЕМАТИКА

Први разред:

 • Математика – уџбеник са збирком задатака за први разред гимназије и средњих стручних школа,

Небојша Икодиновић,

KLETT”                                                 650-02-174/2012-06  од  24.1.2013.

 • Математика за стручне школе са три часа наставе недељно,

 Радивоје Деспотовић,

 Ратко Тошић,

 Бранимир Шешеља,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”           630-431/87     од     23.9.1987.

 

 • Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,

Живорад Ивановић и   Срђан Огњановић,

„КРУГ”                                              650-02-353/2010-06 од 21.7.2010.

 

 • Збирка решених задатака из математике 1,

Вене Богославов,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”           650-02-278/2008-06  од  21.7.2008.

 

 

Други  разред:

 • Математика за општу  гимназију  и  гимназију  друштвеног смера и четворогодишње стручне школе са четири часа недељно,

Бранимир  Шешеља  и  други,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”              601-04-51/128  од  11.4.1991.

 

 • Математика за четворогодишње школе са три часа недељно и трогодишње школе: прехрамбену, економску, саобраћајну, геолошку, грађевинску, машинску, хемијску и дрвопрерађивачку

Бранимир  Шешеља и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”             601-04-51/128  од 11.4.1991.

 

 • Збирка задатака из математике за стручне школе са два и три часа наставе

Радивоје Деспотовић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”             601-04–121/91 од 20.6.1991.

 

 • Математика 2 – збирка задатака и тестова за други разред гимназија и техничких школа,

Живорад Ивановић,  Срђан Огњановић

„КРУГ”                                               650-02-293/2010-06  од  21.07.2010.

 

 • Збирка решених задатака из математике 2,

Вене  Богославов,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”            650-02-277/2008-06  од  21.7.2008.

 

Трећи  разред:

 • Математика за  четворогодишње стручне школе: машинску, електротехничку, саобраћајну, грађевинску,рударску, дрвопрерађивачку и хемијску,

                             Душан Георгијевић, Милутин Обрадовић

                                JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”                     650-415/89 од  26.6.1989.

 

 • Математика за  трогодишње стручне школе,

Градимир Војводић и др.

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”                   650-43/89   од 26.6.1989.

 

 • Математика 3 – збирка задатака и тестова за трећи разред гимназија и  техничких школа,

Живорад Ивановић и   Срђан Огњановић,

„КРУГ”                                                    650-02-332/2010-06 од 21.7.2010.

 

 • Збирка решених задатака из математике 3,

ВенеБогославов,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”                 650-02-275/2008-06 од 21.7.2008.

 

 

 

 

 

Четврти  разред:

 • Математика за стручне школе са 3 часа наставе недељно,

Ендре Пап,Ратко Тошић и Загорка Лозанов Црвенковић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”                            650-711/89  од  5.4.1990.

 

 • Математика са збирком задатака за  гимназије и стручне школе са  4 часа наставе  недељно,

Милутин Обрадовић и Душан Георгијевић,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”                          650-45/90  од     15.2.1990.

 

 • Математика 4 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа,

Живорад Ивановић и   Срђан  Огњановић,

„КРУГ”                                                            650-02-334/2010-06 од  21.7.2010.

 

 • Збирка решених задатака из математике 4,

Вене  Богославов,

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”                      650-02-276/2008-06  од  21.7.2008.

 

 • Нумеричка математика – уџбеник са збирком задатака за четврти разред математичке гимназије

Десанка Радуновић,

„КРУГ”650-02-143/2011-06 од 10.3.2011.

 

 

 

Списак изабраних уџбеника за предмет  РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

Први разред:

 • Информатика, уџбеник за први разред гимназије

Филип Марић

KLETT”                                    650-02-589/2013-06 од  12.2.2014.

 • Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе

 

                           Никола Клем

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”   650-02-30/99-03  од  20.8.1999.

 

Списак изабраних уџбеника за предмет  ПРОГРАМИРАЊЕ:

Други разред:  Програмирање за други разред електротехничке школе,

                          Момчило Ранђеловић, Живко Тошић

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”    650-02-23/2004-03 од  23.7.2004

 

Трећи разред: Програмирање за електротехничарa рачунара ,

Ласло Краус

                         JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”      650-02-22/2004-03 од  23.7.2004

Четврти разред: Програмирање за електротехничарa  рачунара ,

Ласло Краус

JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”   650-02-22/2004-03 од 23.7.2004