Друштвене науке

АКТИВ    ДРУШТВЕНИХ    НАУКА

Списак уџбеника предвиђених за рад у настави за 2018/2019.годину

 

Устав и права грађана

( наставник Радоја Мара )

 

Наставни предмет

 

Назив уџбеника

 

Назива аутора

 

Устав и права грађана

 

Устав и права грађана

 

др Владимир Ђурић

 

Устав и права грађана

 

Социологија са правима грађана

 

др Владимир Вулетић

Историја

( наставник Никола Јовановић )

 

Наставни предмет

 

Назив уџбеника

 

Назива аутора

 

Историја

 

Историја за први разред трогодишњег занимања

 

М.Перовић

Н.Бојовић

 

Историја

 

 

Историја за први разред средњег четворогодишњег занимања

 

Д.Кочић

 

 

Историја

 

 

 

Историја за други разред

 

Н.Гаћеша

Д.Живковић

Љ.Радовић

 Филозофија

( наставник Бобан Ћулајевић )

 

Наставни предмет

 

Назив уџбеника

 

Назива аутора

 

Филозофија

 

Уџбеник за филозофију за четврти разред гимназија и средњих стручних школа

 

М.Савић

В.Цветковић

Н.Цекић

Филозофија, логика

( наставник Јелена Ивановић Бабић )

 

 

Наставни предмет

 

Назив уџбеника

 

Назива аутора

 

Филозофија

 

Филозофија за средњу школу

 

В.Цекић

Верска настава

( наставник Сретен Петковић )

 

Наставни предмет

 

Назив уџбеника

 

Назива аутора

 

Верска настава

 

Нема уџбеника

 

————

Грађанско васпитање

( наставник Оливер Петковић )

 

Наставни предмет

 

Назив уџбеника

 

Назива аутора

 

Грађанско васпитање

 

Нема уџбеника

 

————

Музичка култура

( наставник Милунка Вујанић )

 

Наставни предмет

 

Назив уџбеника

 

Назива аутора

 

Музичка култура

 

Музичка култура за средње школе

 

Т.Братић

М.Драгутиновић

Географија

( наставник Гордана Поповић )

 

Наставни предмет

 

Назив уџбеника

 

Назива аутора

 

 

Географија

 

 

Географија Србије

 

М.Бубало Живковић

Б.Ђерчан

Д.Максимовић

 

Географија

 

Географија за први разред средњих стручних школа

 

М.Грчић

 

Географија

 

Географија за други разред средњих стручних школа

 

М.Грчић