Матурска екскурзија 2018/19.

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

[embeddoc url=”http://www.msradojedakic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/Odluka-MS-Radoje-Dakic.pdf” download=”all” viewer=”google”]

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

[embeddoc url=”http://www.msradojedakic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/IZMENAKonkursna-dokumentacija-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

[embeddoc url=”http://www.msradojedakic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/IZMENAPoziv-za-podnosenje-ponuda-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

[embeddoc url=”http://www.msradojedakic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/Obavestenje-o-produzenju-roka-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

[embeddoc url=”http://www.msradojedakic.edu.rs/wp-content/uploads/2018/12/Pitanja-i-odgovori-1.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]