Одељење II3 у посети Музеју Никола Тесла у Београду

Музеј Николе Тесле у Београду је отворен за јавност 20. октобра 1955. године и био је први технички музеј у Југославији. Овом приликом представљена је стална поставка на којој су посетиоци могли посматрати верно израђене моделе по Теслиним нацртима.

Музеј Николе Тесле је данас по свему јединствена институција науке и културе у Србији а и у свету. Једини је музеј који чува оригиналну и личну заоставштину Николе Тесле. Поседује следеће изузетно вредне колекције:

  1. Преко 160.000 оригиналних докумената
  2. Преко 2000 књига и часописа
  3. Преко 1200 историјско-техничких експоната
  4. Преко 1500 фотографија и стаклених фотоплоча оригиналних техничких
  5. Преко 1000 планова и цртежа

Кроз интересантну анимацију преко петнаесто минутног филма и занимњивог излагања љубазног кустоса музеја, ученици II3 одељења наше школе су се упознали са најпознатијим Теслиним изумима као што су: Теслин трансформатор (и генератор), струја високе фреквенције познат као Теслин осцилатор; индукциони мотор (познат као асинхрони мотор); теледириговани чамац (чамац са даљинским навођењем); сијалице; пренос електричне енергије на даљину бежичним путем и тд.