ПИСА тестирање

Реализује се у организацији ОЕЦД-а од 1997. године. Тестирања ученика организују се сваке три године (2000, 2003, 2006, 2009, 2012…), а основни циљ је да се омогући земљама учесницама да доносе стратешке одлуке у образовању на основу емпиријских података о постигнућима ученика и условима у којима се они школују.

У нашој школи тестирање се одржало 15. и 16. 03. 2022. године. и  учествовало је 38 ученика.

Тестирање је реализовано у три сесије. Прве две су биле 15.03.2022, а трећа 16.03.2022.