Српски језик и књижевност

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Списак уџбеника за школску 2019/2020. годину

  1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 1. разред средње школе

Аутори: Љиљана Николић, Босиљка Милић, ЗУНС, Београд

  1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 2. разред средње школе

Аутори: Љиљана Николић, Босиљка Милић, ЗУНС, Београд

  1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 3. разред средње школе

Аутори: Љиљана Николић, Босиљка Милић, ЗУНС, Београд

  1. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за 4. разред средње школе

Аутори: Љиљана Николић, Босиљка Милић, ЗУНС, Београд

  1. Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа

Аутор: Миодраг Павловић, Klett, Београд

  1. Читанка за трећи разред гимназија и средњих стручних школа

Аутор: Миодраг Павловић, Klett, Београд

  1. Граматика – Уџбеник за други разред гимназије и средњих стручних школа

Аутор: Весна Ломпар, Klett, Београд

  1. Граматика – Уџбеник за трећи разред гимназије и средњих стручних школа

Аутор: Весна Ломпар, Klett, Београд

  1. ГРАМАТИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА – за гимназије и средње школе

Аутори: Живојин Станојчић , Љубомир Поповић, ЗУНС, Београд