Шкофја Лока

Мехатроничари на обуци у Шкофја Локи.