Колегинице Мирјана Пртина и Мирјана Лажетић одржале су угледни час из предмета Конструисање применом рачунара и ФПС – вежбе, наставна јединица Померање носача алата у правцу појединих оса до унапред задате вредности, регулисање броја обртаја, помака, укључивање и искључивање ЦХП и измена алата. Уз примену демонстративне методе и практичног рада ученици су стекла нова важна знања и унапредили своје вештине у области занимања које су одабрали. Часу су присуствовали педагошкиња Тања Поњавић и колегинице Снежана Зрнић и Снежана Костић.