Прелазак школе на наставу на даљину и одступање од планираних активности

 

У време епидемије изазване вирусом Ковид, школа организује све активности у складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Прилагођава се околностима у којима се налази цео свет, а све са циљем неугрожавања здравља ученика и запослених.