Општи родитељски сатанак

У среду, 01.02.2023. године, са почетком у 17,00 часова, одржан је општи родитељски састанак за родитеље ученика завршних разреда, матураната. Повод организовања и одржавања састанка био је матурски испит који очекује све ученике који заврше разред. Директорка школе Бојана Стевановић је, уз помоћ одељењских старешина Ненада Радовановића, Милице Мраовић и Светлане Ковачевић, родитељима детаљно објаснила процедуру полагања матурског испита. Посебна пажња посвећена је изостајању једног дела ученика са наставе, затим проблему не малог броја ученика, а то је да су на крају првог полугодишта били неоцењени из појединих предмета, управо због изостајања са наставе. Услов за пријављивање и полагање матурског испита јесте завршен разред. Закључено је да родитељи уз подршку школе треба да изврше притисак на ученике и искористе све могућности како би испунили тај услов и завршили своје школовање.