Посета изложби “Природа и језик”

Ученици првог и трећег разреда наше школе посетили су изложбу “Природа и језик” у Галерији Природњачког музеја на Калемегдану 5. окотобра у 11 часова, у пратњи наставница Бранке Вуковић и Мирјане Пртине.

Изложба на стручан и популаран начин сублимира више различитих области: биологију, геологију, анатомију, физику (акустику), основе лингвистике, књижевност, елементе културне антропологије, музику инспирисану звуцима природе.

Подељена је у пет тематских целина: Језик природе (геологија, вулкани, ритмови, циклуси, облици; математика –  универзални језик природе); Природа језика (морфоанатомске одлике животиња и човека,  дихотомија језика и говора, са елементима неуролингвистике);  Звук, талас, треперења (акустика и хармонијске осцилације); Комуникација и сигнали (комуникација у свету биљака и животиња, међућелијска комуникација, кодови, знакови, симболи, музика) и Природа у језику (зооними, фитоними;  утицај  на културу и лексику, књижевност и  обичаје).

Целина Природа у језику повезује биологију са народном традицијом и књижевношћу. Изложене су птице које се спомињу у народним епским песмама (сиви соко, утва златокрила, коњ „мрков“, алатаст и аргирасти парип), пословице и изреке (здрав као дрен, вук длаку мења, али ћуд никада, ако коза лаже, рог не лаже и др.). Паралелно са примерима из књижевности (поезија Румија и хаику Мацуо Башоа, Васка Попе, Д. Максимовић, М. Ракића итд), представљено је повезивање појмова из биологије и стилских фигура (метафора, метонимија, синегдоха, персонификација, ономатопеја).

Било је занимљиво, поучно и у корелацији са градивом из српског језика и књижевности за први и трећи разред.