Сараднички час одељењског старешине

Колегинице Тања Милановић (одељењски старешина) и Снежана Костић (наставница биологије и екологије) одржале су радионицу у току часа одељењског старешине на тему енергетска ефикасност у одељењу 1/1. На тај начин су утицале на подизање нивоа међупредметне компетенције одговоран однос према околини код ученика овог одељења. Ученици су кроз групни рад дошли до закључака важних за ову тему и израдили паное.