ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ И КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ

Распоред писмених задатака и контролних вежби постављен је на сајт школе. Ученици који иду на наставу искључиво на даљину, уколико не желе да раде писмене задатке и контролне вежбе у истом простору са осталим ученицима, треба да обавесте на време предметног наставника. Предметни наставник ће за њих да обезбеди одговарајуће услове, одвојени простор или другачију сатницу у истом дану када проверу раде и остали ученици.