е-упис

Од ове године доступна је и услуга е упис за родитеље/друге законске заступнике ученика која им омогућава упис ученика у складу са оствареним правом, без доласка у школу. Свакако, ученици се могу уписати и доласком у школу, када је довољно да у папирном облику преда исправно попуњену пријаву за упис, док ће школа прибавити остале документе по службеној дужности у електронском облику коришћењем услуге еУпис. Услуга ће бити доступна у периоду уписа у редовне школе и само за оне ученике који уписују редовна одељења. Услуга неће бити доступна за упис у специјалне, музичке, балетске и приватне школе. Попуњавањем пријаве за упис ученика у средњу школу, родитељ/други законски заступник уноси податке који су школи неопходни за упис ученика у средњу школу. Унети подаци ће школи бити видљиви у оквиру услуге еУпис, а проверу потребних чињеница…
Read More

ПЛАН АКТИВНОСТИ РАДА ШКОЛЕ У ЈУНУ И ЈУЛУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ НЕЗАВРШНИХ РАЗРЕДА

19.06.2020.                                        Крај наставе за ученике I, II и III разреда У периоду од  1.6. до 12.6. 2020. Ученици добијају прилику да одговарају онлајн, сви ученици који нису имали позитиван успех на полугодишту или су неоцењени, од наставника добијају прилику да одговарају онлине и тај део градива. Сви наставници дају предлог закључних оцена свим ученицима  до 12.6. 2020. године, како би ученици видели оцене и имали могућност да се јаве за додатно одговарање.  Додатно одговарање у школи организује се од 15. 6.2020. до 19.06.2020. Могућност поправљања оцена за ученике незавршних разреда реализују се  у складу са пријавама ученика и списковима   које су доставиле одељењске старешине . Право на одговарање имају ученици са позитивним оценама, са недовољним оценама и неоцењени ученици. Одељењске старешине након права на додатно одговарање ученика, на основу предлога…
Read More