Допунска настава

Ове школске године због епидемиолошке ситуације додатну подршку у виду допунске наставе, наставници ће пружати ученицима он лајн.