Распоред писаних провера у школској 2023/2024. години

ОдељењеПредметГрупаВрстаДатумНедеља у месецуСадржај рада
I-1Техничка механика са механизмимаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Градиво физике из основне школе.
I-1Екологија и заштита животне срединеиницијални тест11. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из екологије из претходног циклуса образовања
I-1Енглески језикиницијални тест11. 9. 2023.3/09Граматика и вокабулар из основне школе
I-1Српски језик и књижевностиницијални тест11. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања ученика у циљу прилагођавања оперативног планирања наставника и критеријума оцењивања.
I-1Техничко цртање2. групаиницијални тест13. 9. 2023.3/09техника и технологија из основне школе.
I-1Математикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво из основне школе
I-1Техничко цртање1. групаиницијални тест14. 9. 2023.3/09техника и технологија из основне школе.
I-1Рачунарство и информатика2. групаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Провера постигнућа из основне школе
I-1Физикаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Градиво основне школе
I-1Примењена математика у роботициконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Искази, таутологије
I-1Математикаконтролни задатак4. 10. 2023.2/10Скупови, функције
I-1Техничка механика са механизмимаПрва групаконтролни задатак19. 10. 2023.4/10Статика - пређено градиво
I-1Математикаписмени задатак25. 10. 2023.5/10Скупои, ункције , реални бројеви
I-1Српски језик и књижевностписмени задатак26. 10. 2023.5/10Израда првог писменог задатка
Теме:
1. „На крају сваког краја је један нови почетак“ (Душан Радовић)
2. Моје мисли и осећања ових октобарских дана
3. Смисао уметности приповедања у беседи О причи и причању Иве Андрића
4. Слика породичних односа у приповеци Први пут с оцем на јутрење Лазе Лазаревића
I-1Физикаконтролни задатак1. 11. 2023.1/11Кинематика
I-1Техничка механика са механизмимаДруга групаконтролни задатак2. 11. 2023.1/11Статика - пређено градиво
I-1Енглески језикписмени задатак3. 11. 2023.1/11Граматика и вокабулар из пређене области
I-1Екологија и заштита животне срединеконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Основи екологије
I-1Техничка механика са механизмимаПрва групаконтролни задатак7. 12. 2023.2/12Пређено градиво после првог контролног
I-1Физикаконтролни задатак8. 12. 2023.2/12Динамика
I-1Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2023.3/12Израда другог писменог задатка
I-1Техничка механика са механизмимаДруга групаконтролни задатак21. 12. 2023.4/12Пређено градиво после првог контролног
I-2Екологија и заштита животне срединеиницијални тест11. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из екологије из претходног циклуса образовања
I-2Српски језик и књижевностиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера нивоа познавања градива из основне школе како би се планирао даљи рад са ученицима и ускладили критеријуми оцењивања.
I-2Математикаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Иницијално тестирање знања стеченог у основној школи из математике
I-2МеханикаII група Слобаиницијални тест12. 9. 2023.3/09градиво везано за предмет
I-2Физикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво основне школе
I-2Енглески језикиницијални тест13. 9. 2023.3/09Граматика и вокабулар из основне школе.
I-2Техничко цртањеI група - Ненадиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво из техничког образовања из ОШ, које се односи на наставни предмет.
I-2Техничко цртањеI група - Ненадиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво из техничког образовања из ОШ, које се односи на наставни предмет.
I-2Рачунарство и информатикаII групаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Провера постигнућа из основне школе
I-2Математикаконтролни задатак4. 10. 2023.2/101
I-2Механикаконтролни задатак19. 10. 2023.4/10Основе статике
I-2Физикаконтролни задатак25. 10. 2023.5/10Кинематика
I-2Математикаписмени задатак26. 10. 2023.5/101
I-2Српски језик и књижевностписмени задатак30. 10. 2023.6/10Израда првог писменог задатка
Теме:
1. „На крају сваког краја је један нови почетак“ (Душан Радовић)
2. Моје мисли и осећања ових октобарских дана
3. Смисао уметности приповедања у беседи О причи и причању Иве Андрића
4. Слика породичних односа у приповеци Први пут с оцем на јутрење Лазе Лазаревића
I-2Енглески језикписмени задатак3. 11. 2023.1/11Граматика и вокабулар из пређене области
I-2Екологија и заштита животне срединеконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Основни појмови екологије
I-2Математикаконтролни задатак22. 11. 2023.4/111
I-2Физикаконтролни задатак6. 12. 2023.2/12Динамика
I-2Српски језик и књижевностписмени задатак11. 12. 2023.3/12Израда другог писменог задатка
I-2Механикаконтролни задатак14. 12. 2023.3/12Слагање сила
I-2Математикаписмени задатак21. 12. 2023.4/121
I-3Техничко цртањеПрва групаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера знања Техничког цртања
I-3Основе електротехникеиницијални тест12. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из основних појмова везаних за електрицитет
I-3Енглески језикиницијални тест12. 9. 2023.3/09Граматика и вокабулар из основне школе.
I-3Механикаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Провера знања ученика
I-3Физикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво основне школе
I-3Српски језик и књижевностиницијални тест13. 9. 2023.3/09Провера нивоа познавања градива из основне школе у сврху планирања наставе у току школске године и усклађивања критеријума оцењивања.
I-3Техничко цртањеиницијални тест15. 9. 2023.3/09Провера знања Техничког цртања
I-3Математикаиницијални тест19. 9. 2023.4/09Иницијално тестирање знања стеченог у основној школи из математике
I-3Математикаконтролни задатак4. 10. 2023.2/101
I-3Механикаконтролни задатак24. 10. 2023.5/10Основе статике
I-3Математикаписмени задатак25. 10. 2023.5/101
I-3Српски језик и књижевностписмени задатак27. 10. 2023.5/10Израда првог писменог задатка
I-3Физикаконтролни задатак30. 10. 2023.6/10Кинематика
I-3Енглески језикписмени задатак1. 11. 2023.1/11Граматика и вокабулар из пређене области
I-3Математикаконтролни задатак23. 11. 2023.4/111
I-3Основе електротехникеписмени задатак5. 12. 2023.2/12Електростатика и сталне једносмерне струје
I-3Физикаконтролни задатак11. 12. 2023.3/12Динамика
I-3Српски језик и књижевностписмени задатак15. 12. 2023.3/12Израда другог писменог задатка
I-3Механикаконтролни задатак19. 12. 2023.4/12Слагање сила
Момент силе
I-3Математикаписмени задатак20. 12. 2023.4/121
I-4Енглески језикиницијални тест11. 9. 2023.3/09Граматика и вокабулар из основне школе
I-4Математикаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Иницијално тестирање знања стеченог у основној школи из математике
I-4Биологијаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из биологије из претходног циклуса образовања
I-4Српски језик и књижевностиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера нивоа познавања градива из основне школе у сврху планирања наставе у току школске године и усклађивања критеријума оцењивања.
I-4Рачунарска графика и мултимедијаII групаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Основни појмови из информатике
I-4Основе електротехникеиницијални тест13. 9. 2023.3/09Структура материје, физичке величине и јединице неких физичких величина.
I-4Рачунарска графика и мултимедијаI групаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Основни појмови из информатике.
I-4Увод у архитектуру рачунараиницијални тест15. 9. 2023.3/09Провера знања, за предмет Рачунарство и информатика, 8.разред.
I-4Физикаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Градиво основне школе
I-4Математикаконтролни задатак2. 10. 2023.2/101
I-4Основе електротехникеконтролни задатак19. 10. 2023.4/10Kулонова сила, елктрично поље, електрични потенцијал и напон
I-4Српски језик и књижевностписмени задатак27. 10. 2023.5/10Израда првог писменог задатка
Теме:
1. „На крају сваког краја је један нови почетак“ (Душан Радовић)
2. Моје мисли и осећања ових октобарских дана
3. Смисао уметности приповедања у беседи О причи и причању Иве Андрића
4. Слика породичних односа у приповеци Први пут с оцем на јутрење Лазе Лазаревића
I-4Физикаконтролни задатак30. 10. 2023.6/10Кинематика
I-4Енглески језикписмени задатак31. 10. 2023.6/10Граматика и вокабулар из пређене области
I-4Биологијаконтролни задатак15. 11. 2023.3/11Биологија ћелије
I-4Основе електротехникеконтролни задатак16. 11. 2023.3/11Задаци - Кулонов закон, кондезатори
I-4Математикаконтролни задатак20. 11. 2023.4/111
I-4Основе електротехникеписмени задатак14. 12. 2023.3/12Кулонов закон, везивање кондезатора, отпорност
I-4Српски језик и књижевностписмени задатак15. 12. 2023.3/12Израда другог писменог задатка
I-4Физикаконтролни задатак18. 12. 2023.4/12Динамика
I-4Математикаписмени задатак25. 12. 2023.5/121
I-5Математикаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Иницијално тестирање знања стеченог у основној школи из математике
I-5Енглески језикиницијални тест13. 9. 2023.3/09Глагол бити, имати и присвојни придеви
I-5Екологија и заштита животне срединеиницијални тест13. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из екологије из претходног циклуса образовања
I-5Физикаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Градиво основне школе
I-5Српски језик и књижевностиницијални тест19. 9. 2023.4/09Иницијално тестирање ученика.
I-5Математикаконтролни задатак3. 10. 2023.2/101
I-5Математикаписмени задатак24. 10. 2023.5/101
I-5Физикаконтролни задатак25. 10. 2023.5/10Кинематика
I-5Српски језик и књижевностписмени задатак31. 10. 2023.6/10Израда првог писменог задатка
Теме:
1. „На крају сваког краја је један нови почетак“ (Душан Радовић)
2. Моје мисли и осећања ових октобарских дана
3. Смисао уметности приповедања у беседи О причи и причању Иве Андрића
4. Слика породичних односа у приповеци Први пут с оцем на јутрење Лазе Лазаревића
I-5Екологија и заштита животне срединеконтролни задатак22. 11. 2023.4/11Основни појмови екологије
I-5Математикаконтролни задатак28. 11. 2023.5/111
I-5Енглески језикписмени задатак6. 12. 2023.2/12Unit 1, 2
I-5Физикаконтролни задатак8. 12. 2023.2/12Динамика
I-5Српски језик и књижевностписмени задатак12. 12. 2023.3/12Израда другог писменог задатка
I-5Математикаписмени задатак26. 12. 2023.5/121
II-1Енглески језикиницијални тест11. 9. 2023.3/09Adjectives, modals
II-1Техничка механика са механизмимаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера знања Техничке механике из претходне школске године
II-1Електротехникаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из основних појмова везаних за електрицитет
II-1Примењена математика у роботицииницијални тест12. 9. 2023.3/091.Квадрат бинома и разлика квадрата;
2.Једначина која се своди на линеарну;
3.Знак алгебарског разломка;
4.Систем две линеарне ј-не са две непознате;
5.Вредности триг. ф-ја за оштар угао.
II-1Математикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Операције са реалним бројевима, полиноми, процентни рачун, линеарне једначине, функције
II-1Програмирање и програмски језициДруга групаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Провера постигнуча из првог разреда из предмета Рачунарство и информатика
II-1Програмирање и програмски језициПрва групаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Провера постигнуча из првог разреда из предмета Рачунарство и информатика
II-1Српски језик и књижевностиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво обрађивано у првом разреду
II-1Машински елементииницијални тест15. 9. 2023.3/09правила техничког цртања.
II-1Математикаконтролни задатак4. 10. 2023.2/10Степеновање, кореновање
II-1Примењена математика у роботициконтролни задатак10. 10. 2023.3/10Трансформисање полинома применом квадрата бинома, разлике квадрата, збира и разлике кубова;
Растављање полинома на чиниоце;
Алгебарски разломци и операције са aлгебарским разломцима.
II-1Српски језик и књижевностписмени задатак12. 10. 2023.3/10Литерарни рад
II-1Техничка механика са механизмимаконтролни задатак23. 10. 2023.5/10Кинематика тачке основни појмови
II-1Математикаписмени задатак25. 10. 2023.5/10Степеновање,кореновање, комплексни бројеви
II-1Математикаконтролни задатак13. 11. 2023.3/11Реалне функције, комплексни бројеви
II-1Машински елементиконтролни задатак24. 11. 2023.4/11Стандардизација и толеранције
II-1Математикаконтролни задатак4. 12. 2023.2/12Квадратна једначина, функција, неједначина
II-1Енглески језикписмени задатак5. 12. 2023.2/12Unit 5, 6
II-1Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2023.3/12Литерарни рад
II-1Техничка механика са механизмимаконтролни задатак18. 12. 2023.4/12Кинематика
II-1Математикаписмени задатак20. 12. 2023.4/12Градиво првог полугодишта
II-2Механикаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера знања Механике из претходне школске године
II-2Енглески језикиницијални тест11. 9. 2023.3/09Past simple
II-2Српски језик и књижевностиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво обрађивано у првом разреду.
II-2Електротехника и електроникаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Провера знања везаног за основне појмове о електрицитету
II-2Математикаиницијални тест14. 9. 2023.3/091.Сабирање и одузимање вектора;
2.Геометријска средина;
3.Слагање две линеарне функције;
4.Особине линеарне функције и примена;
5.Процентни рачун;
Рачун подле и мешања;
7. Једначине које се своде на линеарну.
II-2Машински елементииницијални тест15. 9. 2023.3/09Статика и отпорност материјала
II-2Географијаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Градиво основне школе
II-2Математикаконтролни задатак6. 10. 2023.2/10СТЕПЕНОВАЊЕ- операције са степенима чији је изложилац цео или рационалан број, алгебарски изрази; КОРЕНОВАЊЕ- основне операције са n-тим коренom, алгебарски изрази са n-тим коренoм.
II-2Српски језик и књижевностписмени задатак10. 10. 2023.3/10Литерарни рад
II-2Механикаконтролни задатак16. 10. 2023.4/10Кинематика тачке основни појмови
II-2Машински елементиДругаконтролни задатак23. 10. 2023.5/10Пређено градиво
II-2Машински елементиПрваконтролни задатак30. 10. 2023.6/10Пређено градиво
II-2Математикаписмени задатак3. 11. 2023.1/11СТЕПЕНОВАЊЕ- операције са степенима чији је изложилац цео или рационалан број, алгебарски изрази; КОРЕНОВАЊЕ- основне операције са n-тим коренoм, алгебарски изрази са n-тим коренoм; КОМППЛЕКСНИ БРОЈЕВИ- основне операције са комплексним бројевима; КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА - једначине које се своде на квадратне.
II-2Географијаконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Природни ресурси Србије
II-2Енглески језикписмени задатак7. 12. 2023.2/12Unit 5, 6
II-2Механикаконтролни задатак11. 12. 2023.3/12Кинематика
II-2Машински елементиДругаконтролни задатак18. 12. 2023.4/12Пређено градиво после првог контролног
II-2Машински елементиПрваконтролни задатак25. 12. 2023.5/12Пређено градиво после првог контролног
II-3Техничка механика са механизмимаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Тест из предходног знања механике
II-3Енглески језикиницијални тест12. 9. 2023.3/09Adjectives, Modal verbs
II-3Математикаиницијални тест12. 9. 2023.3/091.Сабирање и одузимање вектора;
2.Геометријска средина;
3.Слагање две линеарне функције;
4.Особине линеарне функције и примена;
5.Процентни рачун;
Рачун подле и мешања;
7. Једначине које се своде на линеарну.
II-3Основе електротехникеиницијални тест12. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из Oснова електротехнике I
II-3Српски језик и књижевностиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво обрађивано у првом разреду
II-3Биологијаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из биологије из претходног циклуса образовања
II-3Електроникаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Структура материје, физичке величине и јединице неких физичких величина. Симболи елемената у електричном колу.
II-3Географијаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Градиво основне школе
II-3ПрограмирањеII групеиницијални тест18. 9. 2023.4/09Провера основних знања из информатике и рачунарства
II-3ПрограмирањеI групеиницијални тест18. 9. 2023.4/09Провера основних знања из информатике и рачунарства
II-3Машински елементииницијални тест19. 9. 2023.4/09Тестирана су постигнућа ученика у оквиру предмета техничко цртање у претходном разреду.
II-3Математикаконтролни задатак4. 10. 2023.2/10СТЕПЕНОВАЊЕ- операције са степенима чији је изложилац цео или рационалан број, алгебарски изрази; КОРЕНОВАЊЕ- основне операције са n-тим коренom, алгебарски изрази са n-тим коренoм.
II-3Машински елементиконтролни задатак10. 10. 2023.3/10Својства машинских материјала
II-3Српски језик и књижевностписмени задатак11. 10. 2023.3/10Литерарни рад
II-3ПрограмирањеII групеконтролни задатак16. 10. 2023.4/10Алгоритми
II-3ПрограмирањеI групеконтролни задатак16. 10. 2023.4/10Алгоритми
II-3Електроникаконтролни задатак19. 10. 2023.4/10Полупроводници P и N типа, PN спој и диоде
II-3Техничка механика са механизмимаконтролни задатак23. 10. 2023.5/10Брзина и убрзање, задаци.
II-3Математикаписмени задатак31. 10. 2023.6/10СТЕПЕНОВАЊЕ- операције са степенима чији је изложилац цео или рационалан број, алгебарски изрази; КОРЕНОВАЊЕ- основне операције са n-тим коренoм, алгебарски изрази са n-тим коренoм; КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА - једначине које се своде на квадратне, природа решења квадратне ј-не.
II-3ПрограмирањеI групеконтролни задатак13. 11. 2023.3/11Основни појмови језика, наредбе, проста структура
II-3ПрограмирањеII групеконтролни задатак13. 11. 2023.3/11сновне наредбе, програми просте структуре
II-3Биологијаконтролни задатак15. 11. 2023.3/11Основи физиологије човека
II-3Географијаконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Природни ресурси Србије
II-3Машински елементиконтролни задатак24. 11. 2023.4/11Стандардизација и толеранције
II-3Енглески језикписмени задатак6. 12. 2023.2/12Unit 5, 6
II-3Техничка механика са механизмимаконтролни задатак7. 12. 2023.2/12...
II-3ПрограмирањеI групеконтролни задатак11. 12. 2023.3/12Разграната структура
II-3ПрограмирањеII групеконтролни задатак11. 12. 2023.3/12Разграната структура
II-3Основе електротехникеписмени задатак12. 12. 2023.3/12Редна кола
II-3Српски језик и књижевностписмени задатак13. 12. 2023.3/12Литерарни рад
II-3Електроникаконтролни задатак18. 12. 2023.4/12Транзистори, појачавачи
II-4Физикаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Градиво првог разреда
II-4Оперативни системиДРУГА ГРУПАиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера знања о основним појмовима ОС- а.
II-4Енглески језикиницијални тест12. 9. 2023.3/09Adjectives, modal verbs
II-4Оперативни системиПРВА ГРУПАиницијални тест12. 9. 2023.3/09Провера знања основних појмова ОС- а.
II-4Математикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Операције са реалним бројевима, полиноми, процентни рачун, линеарна функција, једначине
II-4Програмирањеиницијални тест13. 9. 2023.3/09Провера стечених знања из информатике и рачунарства
II-4Основе електротехникеиницијални тест13. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из Oснова електротехнике I
II-4Географијаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Градиво основне школе
II-4Српски језик и књижевностиницијални тест15. 9. 2023.3/09Градиво обрађивано у првом разреду.
II-4Рачунарски хардверПРВА ГРУПАконтролни задатак4. 10. 2023.2/10Архитектура рачунара
II-4Математикаконтролни задатак6. 10. 2023.2/10Степеновање, кореновање
II-4ПрограмирањеДРУГА ГРУПАконтролни задатак11. 10. 2023.3/10Алгоритми
II-4ПрограмирањеПРВА ГРУПАконтролни задатак12. 10. 2023.3/10Алгоритми
II-4Српски језик и књижевностписмени задатак13. 10. 2023.3/10Литерарни рад
II-4Физикаконтролни задатак20. 10. 2023.4/10Осцилације и механички таласи
II-4Рачунарски хардверДРУГА ГРУПАконтролни задатак26. 10. 2023.5/10Архитектура рачунара
II-4Математикаписмени задатак27. 10. 2023.5/10Степеновање, кореновање, комплексни бројеви
II-4Географијаконтролни задатак3. 11. 2023.1/11Природни ресурси Србије
II-4Рачунарски хардверПРВА ГРУПАконтролни задатак8. 11. 2023.2/11Меморије
II-4Рачунарски хардверДРУГА ГРУПАконтролни задатак9. 11. 2023.2/11Меморије
II-4Математикаконтролни задатак17. 11. 2023.3/11Комплексни вбројеви, квадратна једначина
II-4ПрограмирањеДРУГА ГРУПАконтролни задатак22. 11. 2023.4/11Основне наредбе, програми просте структуре
II-4Програмирањеконтролни задатак23. 11. 2023.4/11сновне наредбе, програми просте структуре
II-4Математикаконтролни задатак1. 12. 2023.1/12Квадратна функција, неједначина, једначина
II-4Енглески језикписмени задатак4. 12. 2023.2/12Unit 5, 6
II-4ПрограмирањеДРУГА ГРУПАконтролни задатак6. 12. 2023.2/12Разграната структура
II-4ПрограмирањеПРВА ГРУПАконтролни задатак7. 12. 2023.2/12Разграната структура
II-4Физикаконтролни задатак11. 12. 2023.3/12Таласна оптика и звук
II-4Основе електротехникеписмени задатак13. 12. 2023.3/12Редна веза елемената у колима наизменичне струје
II-4Српски језик и књижевностписмени задатак15. 12. 2023.3/12Литерарни рад
II-4Математикаписмени задатак22. 12. 2023.4/12Градиво првог полугодишта
III-1Флексибилни производни системииницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера савладаности градива из предходног школовања неопходног за савладавање градива из Флексибилних производних система.
III-1Математикаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Засдаци из другог разреда.
III-1Електроника и микропроцесорииницијални тест13. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из Oснова електротехнике I
III-1Српски језик и књижевностиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво обрађивано у другом разреду
III-1Машински елементииницијални тест14. 9. 2023.3/09Машински елемнти градиво из претходне године
III-1Техничка механика са механизмимаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Провера знања Техничке механике из претходне школске године
III-1Енглески језикиницијални тест15. 9. 2023.3/09Adjectives, Reported speech
III-1Математикаконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Површина полигона, призма, пирамида
III-1Српски језик и књижевностписмени задатак12. 10. 2023.3/10Литерарни рад
III-1Техничка механика са механизмимаконтролни задатак25. 10. 2023.5/10КИнематика тела основе
III-1Машински елементиконтролни задатак26. 10. 2023.5/10Пређено градиво
III-1Математикаписмени задатак31. 10. 2023.6/10Призма, пирамида зарубљена пирамида, купа површина и запремина
III-1Математикаконтролни задатак20. 11. 2023.4/11Обртна тела, детерминанте, системи
III-1Енглески језикписмени задатак6. 12. 2023.2/12Unit 1, 2
III-1Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2023.3/12Литерарни рад
III-1Математикаписмени задатак18. 12. 2023.4/12Обртна тела, системи, вектори,
III-1Техничка механика са механизмимаконтролни задатак20. 12. 2023.4/12Кинематика тела
III-1Машински елементиконтролни задатак22. 12. 2023.4/12Пређено градиво после првог контролног
III-2Биологијаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из биологије из претходног циклуса образовања
III-2Програмирање за компјутерски управљане машинеПрва групаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Пређено градиво везано за предмет.
III-2Енглески језикиницијални тест12. 9. 2023.3/09Passive, adjectives
III-2Програмирање за компјутерски управљане машинеДруга групаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Пређено градиво везано за предмет.
III-2Српски језик и књижевностиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво обрађивано у другом разреду
III-2Технологија за компјутерски управљане машинеПрва група (Слободан Ранковић)иницијални тест13. 9. 2023.3/09Претходно обрађено градиво везано за предмет
III-2Технологија за компјутерски управљане машинеДруга група (Љиљана Новаковић)иницијални тест13. 9. 2023.3/09Претходно обрађено градиво везано за предмет
III-2Пројектовање технолошких системаПрва група (Слободан Ранковић)иницијални тест13. 9. 2023.3/09Претходно обрађено градиво везано за предмет.
III-2Мерење и контрола квалитетаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Тестирана су постигнућа из предмета машински елементи у претходном разреду.
III-2Математикаконтролни задатак5. 10. 2023.2/10Полигон, призма, пирамида
III-2Српски језик и књижевностписмени задатак10. 10. 2023.3/10Литерарни рад
III-2Математикаписмени задатак26. 10. 2023.5/10Призма, пирамида, зарубљена пирамида
III-2Математикаконтролни задатак23. 11. 2023.4/11Системи једначина, вектори
III-2Енглески језикписмени задатак5. 12. 2023.2/12Unit 1, 2
III-2Српски језик и књижевностписмени задатак12. 12. 2023.3/12Литерарни рад
III-2Математикаписмени задатак21. 12. 2023.4/12Обртна тела, систем линеарни једначина, вектори
III-3Хидраулички и пнеуматски системи као објекти управљањаиницијални тест5. 9. 2023.2/09Пред знање из хип компоненти
III-3Опрема, погон и управљање мехатронским системимаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Хидраулични и пнеуматски системи
III-3Математикаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Задаци из другог разреда
III-3Енглески језикиницијални тест13. 9. 2023.3/09Индиректни говор
III-3Српски језик и књижевностиницијални тест15. 9. 2023.3/09Романтизам и реализам у српској књижевности/морфологија
III-3Дигитална електроника и микроконтролерииницијални тест18. 9. 2023.4/09Бројни системи, меморије и сигнали.
III-3Системи управљања у мехатроницииницијални тест21. 9. 2023.4/09Провера знања стеченог у предходном школовању неопходног за праћење наставе из Система управљања у мехатроници.
III-3Математикаконтролни задатак6. 10. 2023.2/10Теореме о угловима и троугловима. Значајне тачке троугла
III-3Дигитална електроника и микроконтролериПрва групаконтролни задатак9. 10. 2023.3/10Конверзија бројева, бинарна аритметика, кодови.
III-3Дигитална електроника и микроконтролериТрећа групаконтролни задатак10. 10. 2023.3/10Конверзија бројева, бинарна аритметика, кодови.
III-3Дигитална електроника и микроконтролериДруга групаконтролни задатак11. 10. 2023.3/10Конверзија бројева, бинарна аритметика, кодови.
III-3Српски језик и књижевностписмени задатак19. 10. 2023.4/10Теме:
III-3Опрема, погон и управљање мехатронским системимаПрва групаконтролни задатак24. 10. 2023.5/10Техничка документација
III-3Математикаписмени задатак27. 10. 2023.5/10Теореме о троуглу, четвороуглу. Подударност и сличност троуглова
III-3Математикаконтролни задатак24. 11. 2023.4/11Обртна тела, вектори
III-3Српски језик и књижевностконтролни задатак30. 11. 2023.5/11Модерна/творба речи
III-3Дигитална електроника и микроконтролериконтролни задатак4. 12. 2023.2/12Аналитичко представљање логичких функција, Карноова мапа и логичка кола.
III-3Енглески језикписмени задатак6. 12. 2023.2/12Unit 1, 2
III-3Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2023.3/12Теме:
III-3Математикаписмени задатак15. 12. 2023.3/12Призма пирамида, зарубљена пирамида
III-3Опрема, погон и управљање мехатронским системимаПрва групаконтролни задатак19. 12. 2023.4/12Пређено градиво након првог контролног
III-4ПрограмирањеI Групаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Градиво друге године
III-4Физикафизика изборнииницијални тест11. 9. 2023.3/09Градиво претходних разреда
III-4Микроконтролери и микрорачунариIII Групаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Провера знања основних појмова за: Рачунарство и информатика и ОС.
III-4Математикаиницијални тест12. 9. 2023.3/091.Основне операције са комплексним бројевима;
2.Дужина дужи и подела дужи у датој размери;
3.Ј-не које се своде на линеарну;
4.Систем линеарне и квадратне једначине, систем две квадратне;
5.Свођење на први квадрант;
6.Синусна и косинусна теорема.
III-4Енглески језикиницијални тест13. 9. 2023.3/09Reported speech, adjectives
III-4Српски језик и књижевностиницијални тест13. 9. 2023.3/09Романтизам и реализам у српској књижевности/морфологија
III-4Рачунарска логикаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Бројни системи, меморије и сигнали.
III-4Микроконтролери и микрорачунариII Групаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Провера знања основних појмова за: Рачунарство и информатика и ОС.
III-4ПрограмирањеIII Групаиницијални тест14. 9. 2023.3/09Градиво друге године
III-4ПрограмирањеII Групаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Градиво друге године
III-4Микроконтролери и микрорачунариI Групаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Провера знања основних појмова за: Рачунарство и информатика и ОС.
III-4Математикаконтролни задатак3. 10. 2023.2/10Углови са паралелним и нормалним крацима, трансверзални углови;
Талесова теорема и примена, подела дужи у датој размери;
Троугао и четвороугао, конструктивни задаци.
III-4Рачунарске мрежеконтролни задатак5. 10. 2023.2/10Основе умрежавања и топологије
III-4Изабрана поглавља математикеИзабрана поглавља математике (изборни)контролни задатак9. 10. 2023.3/10Решавање троугла и четвороугла (одређивање непознате величине и површине), правилан многоугао;
Круг и троугао, круг и четвороугао.
III-4ЕлектроникаIII Групаконтролни задатак10. 10. 2023.3/10Инвертујући и неинвертујући операциони појачавач
III-4Рачунарска логикаконтролни задатак10. 10. 2023.3/10Конверзија бројењва, бинарна аритметика, кодови
III-4ЕлектроникаII Групаконтролни задатак12. 10. 2023.3/10Инвертујући и неинвертујући операциони појачавач
III-4ЕлектроникаI Групаконтролни задатак13. 10. 2023.3/10Инвертујући и неинвертујући операциони појачавач
III-4Српски језик и књижевностписмени задатак16. 10. 2023.4/10Теме:
III-4ПрограмирањеI Групаконтролни задатак17. 10. 2023.4/10Разграната, циклична структура-примена на низове
III-4ПрограмирањеIII Групаконтролни задатак19. 10. 2023.4/10Разграната, циклична структура-примена на низове
III-4ПрограмирањеII Групаконтролни задатак20. 10. 2023.4/10Разграната, циклична структура-примена на низове
III-4Изабрана поглавља математикеИзабрана поглавља математике (изборни)писмени задатак23. 10. 2023.5/10Решавање троугла и четвороугла (одређивање непознате величине и површине), правилан многоугао;
Круг и делови круга;
Круг и многоугао.
III-4Математикаписмени задатак30. 10. 2023.6/10Сличност троуглова, Талесова теорема и примена;
Призма ( равни пресеци , површина и запремина).
III-4Рачунарска логикаконтролни задатак28. 11. 2023.5/11Аналитичко представљање прекидачких функција, Карноова мапа илогичка кола.
III-4Српски језик и књижевностконтролни задатак29. 11. 2023.5/11Модерна/творба речи
III-4Рачунарске мрежеконтролни задатак1. 12. 2023.1/12OSI model i TCP/IP protokol
III-4ЕлектроникаIII Групаконтролни задатак5. 12. 2023.2/12Кола за сабирање и компаратори напона
III-4ЕлектроникаII Групаконтролни задатак7. 12. 2023.2/12Кола за сабирање и компаратори напона
III-4Енглески језикписмени задатак7. 12. 2023.2/12Unit 1,2
III-4ЕлектроникаI Групаконтролни задатак8. 12. 2023.2/12Кола за сабирање и компаратори напона
III-4Српски језик и књижевностписмени задатак11. 12. 2023.3/12Теме:
III-4ПрограмирањеI Групаконтролни задатак12. 12. 2023.3/12Структурни типови података
III-4ПрограмирањеIII Групаконтролни задатак14. 12. 2023.3/12Структурни типови података
III-4ПрограмирањеII Групаконтролни задатак15. 12. 2023.3/12Структурни типови података
III-5Математикаиницијални тест13. 9. 2023.3/091.Линеарна функција (особине и график);
2.Сиостем две линеарне једначине са две непознате;
3.Квадрат бинома;
4.Растављање тринома на чиниоце;
5.Процентни рачун.
III-5Српски језик и књижевностиницијални тест13. 9. 2023.3/09Провера нивоа познавања градива из претходног разреда, а у сврху планирања наставе у току ове школске године и усклађивања критеријума оцењивања ученика.
III-5Енглески језикиницијални тест28. 9. 2023.5/09Граматика и вокабулар из претходног разреда
III-5Математикаконтролни задатак25. 10. 2023.5/10Једначине које се своде на линеарну, линеарна неј-на;
Систем три једначоне са три непознате.
III-5Српски језик и књижевностписмени задатак26. 10. 2023.5/10Теме по договору
III-5Енглески језикписмени задатак16. 11. 2023.3/11Граматика и вокабулар из пређене области
III-5Математикаписмени задатак6. 12. 2023.2/12Једнадина праве кроз једну и две тачке, услов нормалности и паралелности две праве;
Растојање између две тачке у равни и примена на троугао.
IV-1Енглески језикиницијални тест11. 9. 2023.3/09Граматика и вокабулар из претходног разреда.
IV-1Роботииницијални тест12. 9. 2023.3/09Провера савладаности градива неопходног за праћење наставе из предмета Роботи.
IV-1Српски језик и књижевностиницијални тест13. 9. 2023.3/09Модерна и међуратна књижевност/лексикологија
IV-1Хидраулика и пнеуматикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво из машинских елемената
IV-1Математикаиницијални тест14. 9. 2023.3/091. Запремина обртног тела;
2. P и V полиедра;
3. Рационална неједначина;
4.Гранична вредност низа;
5.Једначина праве кроз једну и две тачке.
IV-1Математикаконтролни задатак5. 10. 2023.2/10Особине функцијe (област дефинисаности, нуле,знак, парност и периодичност);
Инверзна функција.
IV-1Нумеричка математикаконтролни задатак13. 10. 2023.3/10Грешка, Интерполациони полиноми
IV-1Српски језик и књижевностписмени задатак16. 10. 2023.4/10Теме:
IV-1Хидраулика и пнеуматикаДруга групаконтролни задатак18. 10. 2023.4/10Хидрулика и пнеуматика - пређено градиво
IV-1Хидраулика и пнеуматикаПрва групаконтролни задатак25. 10. 2023.5/10Хидрулика и пнеуматика - пређено градиво
IV-1Математикаписмени задатак27. 10. 2023.5/10Гранична вредност функције;
Асимптоте рационалне функције (вертикална, хоризонтална и коса)
Особине функције (област дефинисаности, нуле,знак, непрекидност.
IV-1Енглески језикписмени задатак17. 11. 2023.3/11Граматика и вокабулар из пређене области
IV-1Српски језик и књижевностконтролни задатак29. 11. 2023.5/11Савремена књижевност/синтакса
IV-1Нумеричка математикаписмени задатак8. 12. 2023.2/12Грешка, интерполациони полиноми, примена диференцијала за приближно израчунавање функција
IV-1Српски језик и књижевностписмени задатак11. 12. 2023.3/12Теме:
IV-1Хидраулика и пнеуматикаДруга групаконтролни задатак13. 12. 2023.3/12Хидрулика и пнеуматика - пређено градиво
IV-1Хидраулика и пнеуматикаПрва групаконтролни задатак20. 12. 2023.4/12Хидрулика и пнеуматика - пређено градиво
IV-2Математикаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Градиво трећег разреда провера -провера је извршена усмено на часу.
IV-2Енглески језикиницијални тест12. 9. 2023.3/09Граматика и вокабулар из претходног разреда.
IV-2Биологијаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Утврђивање нивоа знања из биологије из претходног циклуса образовања
IV-2Мехатроникаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Провера савладаности градива из предходног школовања неопходног за праћење наставе из Мехатронике (изборни предмет).
IV-2Пројектовање технолошких система2. група Љ. Новаковићиницијални тест15. 9. 2023.3/09Претходно обрађено градиво везано за предмет
IV-2Српски језик и књижевностиницијални тест15. 9. 2023.3/09Модерна и међуратна књижевност/лексикологија
IV-2Пројектовање технолошких система1. група М. Пртинаиницијални тест15. 9. 2023.3/09Претходно обрађено градиво везано за предмет
IV-2Математикаконтролни задатак3. 10. 2023.2/101
IV-2Српски језик и књижевностписмени задатак17. 10. 2023.4/10Теме:
IV-2Математикаписмени задатак24. 10. 2023.5/101
IV-2Енглески језикписмени задатак14. 11. 2023.3/11Граматика и вокабулар из пређене области
IV-2Математикаконтролни задатак23. 11. 2023.4/111
IV-2Српски језик и књижевностконтролни задатак28. 11. 2023.5/11Савремена књижевност/синтакса
IV-2Српски језик и књижевностписмени задатак12. 12. 2023.3/12Теме:
IV-2Математикаписмени задатак26. 12. 2023.5/121
IV-3Мехатронски системи у индустријииницијални тест4. 9. 2023.2/09Хип системи као објкат управљања
IV-3Математикаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера стеченог знања у 3. разреду средње школе
IV-3Енглески језикиницијални тест12. 9. 2023.3/09Граматика и вокабулар из претходног разреда.
IV-3Програмабилни логички контролерииницијални тест12. 9. 2023.3/09Бројни системи, меморије и сигнали.
IV-3Српски језик и књижевностиницијални тест13. 9. 2023.3/09Модерна и међуратна књижевност/лексикологија
IV-3Роботикаиницијални тест22. 9. 2023.4/09Провера савладаности градива у предходном школовању неопходног за праћење наставе из Роботике (изборни предмет)
IV-3Математикаконтролни задатак3. 10. 2023.2/101
IV-3Српски језик и књижевностписмени задатак17. 10. 2023.4/10Теме:
IV-3Математикаписмени задатак24. 10. 2023.5/101
IV-3Програмабилни логички контролери2. групаконтролни задатак25. 10. 2023.5/10Програмабилни логички контролери
IV-3Програмабилни логички контролери1. групаконтролни задатак26. 10. 2023.5/10Програмабилни логички контролери
IV-3Енглески језикписмени задатак14. 11. 2023.3/11Граматика и вокабулар из пређене области
IV-3Математикаконтролни задатак20. 11. 2023.4/111
IV-3Српски језик и књижевностконтролни задатак29. 11. 2023.5/11Савремена књижевност/синтакса
IV-3Српски језик и књижевностписмени задатак12. 12. 2023.3/12Теме:
IV-3Математикаписмени задатак26. 12. 2023.5/121
IV-4Енглески језикиницијални тест11. 9. 2023.3/09Граматика и вокабулар из претходног разреда.
IV-4Микроконтролери и микрорачунаридруга групаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера знања основних појмова за: Рачунарство и информатика и ОС.
IV-4Микроконтролери и микрорачунарипрва групаиницијални тест11. 9. 2023.3/09Провера знања основних појмова за: Рачунарство и информатика и ОС.
IV-4Математикаиницијални тест12. 9. 2023.3/09Провера знања стеченог у трећем разреду средње школе
IV-4Физикаиницијални тест13. 9. 2023.3/09Градиво претходних разреда
IV-4Српски језик и књижевностиницијални тест15. 9. 2023.3/09Модерна и међуратна књижевност/лексикологија
IV-4Математикаконтролни задатак5. 10. 2023.2/101
IV-4Српски језик и књижевностписмени задатак19. 10. 2023.4/10Теме:
IV-4Математикаписмени задатак26. 10. 2023.5/101
IV-4Енглески језикписмени задатак16. 11. 2023.3/11Граматика и вокабулар из пређене области
IV-4Математикаконтролни задатак23. 11. 2023.4/111
IV-4Српски језик и књижевностконтролни задатак30. 11. 2023.5/11Савремена књижевност/синтакса
IV-4Српски језик и књижевностписмени задатак14. 12. 2023.3/12Теме:
IV-4Математикаписмени задатак21. 12. 2023.4/121