Отворена врата и консултације

РАСПОРЕД ОТВОРЕНИХ ВРАТА И КОНСУЛТАЦИЈА У ШКОЛСКОЈ 2023/2024. ГОДИНИ

Редни
број
НАСТАВНИКЦРВЕНА СМЕНА
ПЛАВА СМЕНА
1Александра Мрдакчетвртак 8.50 - 9.35четвртак, 15.30-16.15
2Биљана Јовановићуторак од 13:30 до 14:15уторак од 11:00 до 11:45
3Богдан Мандарићсреда 13:25 - 14:10среда 10:55 - 11:40
4Бранка Вуковићсреда 3. час (10.05-10.50)среда 8. час (14.40-15.25)
5Велиборка Бајићпонедељак, 11.45 - 12.30понедељак, 12.35 - 13.20
6Весна Карићчетвртак, 10.05-10.50четвртак, 14.40-15.25
7Виолета Тодоровићсреда 13:25 - 14:10среда 10:55 - 11:40
8Горан Богдановићпетак, 15.30 - 16.15петак, 12.35 - 13.20 
9Горан Савићсреда од 13:30 до 14:15среда 11:00 до 11:45
10Дејана Николићчетвртак 11:45-12:30четвртак 12:35-13:20
11Драган Крушкоњауторак 11:45 - 12:30уторак 12:35 - 13:20
12Јелена Жупањацпонедељак 15:30 - 16:15уторак 13:25 - 14:10
13Јелена Жупањацчетвртак 11:45 - 12:30четвртак 12:35-13:20
14Јованка Ковачевићпонедељак, 10.05-10.50понедељак 14.40-15.25
15Љиљана Деспотовићпетак 08:50-09:35
16Љиљана Новаковићпонедељак 6.час (12:35-13:20)понедељак 5.час (11:45-12:30)
17Љубиша Бабићпетак 8,00-8,45уторак 10,55-1140
18Марија Нешковиоћчетвртак 15:30-16:15четвртак 8:50-9:35
19Миле Лукићуторак 14.40-15.25уторак 14.40-15.25
20Милена Чортановачкичетвртак 1325-1410четвртак 10 55-11 40
21Мирјана Лажетићпонедељак 08.00- 08.45понедељак 16.20- 17.05
22Мирјана Пртиначетвртак, 14:40 - 15:25четвртак, 10:05 - 10:50
23Нада Страхинићсреда, 11.45-12.30петак, 14.40-15.25
24Небојша Андријашевићсреда 11:45-12:30среда 12:35-13:20
25Небојша Милојевићпетак 12.35-13.20петак 11.45-12.30
26Ненад Радовановићуторак 12:35 - 13:20петак 14:40 - 15:25
27Озрен Мијатовићпетак 11:00-11:40понедељак 11:45 - 12:30
28Оливера Ђаловићпетак 10:55-11:40петак 13:25-14:10
29Павлинка Александровауторак, 10:55 - 11:45уторак, 13:25 - 14:10
30Рада Кафеџискисреда 15.30-16.15среда 9.50-9.35
31Сања Врачарић среда 08 50 - 09 35среда 15 30 - 16 15
32Сања Дејановићуторак: 13:25-14:10уторак: 13:25 - 14:10
33Светлана Вуковићпонедељак  11:45-12:30понедељак 12:35-13:20
34Светлана Ковачевићпонедељак 12: 35-13: 20
среда 13:25- 14:00
понедељак 11:45- 12:30
среда 12: 35 – 13: 20
35Слободан Ранковићчетвртак 10.55-11.40четвртак 14.40-15.25
36Снежана Зрнићпонедељак 08.50- 09.35понедељак 8. час  14.40 - 15.25
37Снежана Костићсреда 6. час (12:35-13:20)среда 5. час (11:45-12:30)
38Снежана Марушићчетвртак, 11:45 - 12:30четвртак, 12:35 - 13:20
39Снежана Радовановићуторак 11:45-12:30
40Станислава  Костићпетак 10.05-10.50петак 14.40-15.25
41Сузана Милутиновићсреда 6.час 12:35-13:20среда 5.час 11:45-12:30
42Тања Милановићуторак 10.05 -10.50уторак 14.40 - 15.25
43Татјана Ћесаревићпонедељак 14:40-15:25понедељак 10:05-10:50