Изборни предмети

  • Музичка култура
  • Екологија и заштита животне средине
  • Изабрана поглавља математике
  • Историја (одабране теме)
  • Физика
  • Логика са етиком
  • Електроенергетика
  • Пословне комуникације