Информације МПНТР у вези организације и спровођења испита за ванредне ученике.

Реализација испита за одрасле (старије од 17 година) нема препрека уз придржавање мера заштите и дезинфекције простора за чију организацију је надлежан директор школе а у складу са препорукама за епидемиолошку безбедност. Испити и консултације за ванредне ученике,  преквалификације, доквалификације  и њихова реализација су условљени капацитетима школе и запослених а реализоваће се уз поштовање безбедносних препорука.