Информације МПНТР у вези организације и спровођења испита за ванредне ученике.

Реализација испита за одрасле (старије од 17 година) нема препрека уз придржавање мера заштите и дезинфекције простора за чију организацију је надлежан директор школе а у складу са препорукама за епидемиолошку безбедност. Школа треба да утврди процедуре и распореде са којима упознаје све укључене и прво организује све облике испита за полазнике завршних разреда средње школе а потом и за остале. Када се стекну услови за делимичан повратак ученика у средњу школу тада се приоритетно реализују све активности које се односе на редовне ученике. Испити за ванредне ученике, преквалификације, доквалификације су тада секундарне активности и њихова реализација је условљена капацитетима школе и запослених а уз поштовање безбедносних препорука.