Карневал у Лесковцу

Карневалска група наше школе учествовала на карневалу у Лесковцу. Карневалску групу је сачињавало 11 учесника, пратиоци карневалске групе су били директорка Бојана Стевановић и наставници Мирјана Лажетић и Сретен Петковић.