Организација наставе на даљину

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19

 

Модел организације наставе који ће се примењивати у школи од 30.11.2020. је онлајн настава.

Назив платформе која ће се користити као допунска подршка ученицима у учењу ГУГЛ УЧИОНИЦА

Настава се реализује у две смене, први и трећи разред наставу у првој недељи похађа у пoподневној смени, а други и четврти у преподневној, по важећем распореду часова. Сваке следеће недеље се мења смена.

Часови трају 45мин, сви одмори су мали трају 5минута.

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ЧАСОВА У ТОКУ ТРАЈАЊА ON LINE НАСТАВЕ

Редни број часа Смена Време трајања
1. Пре подне 8.00-8.45
2. 8.50-9.35
3. 9.40-10.25
4. 10.30-11.15
5. 11.20-12.05
6. 12.10-12.55
7. 13.00-13.45
Пауза   13.45-14.30
0 По подне 14.30-15.15
1. 15.20-16.05
2. 16.10-16.55
3. 17.00-17.45
4. 17.50-18.35
5. 18.40-19.25
6. 19.30-20.15

 

Школа ће бити отворена у преподневним часовима сваког дана.

Часови одељењског старешине реализују се онлајн и усмерени су на садржаје који пружају додантну подршку ученицима и мере безбедности.

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

Постигнућа ученика пратиће се у складу са правилником о оцењивању, формативно и сумативно. Редовним уписивањем активности у есДневник, бар једном на недељном нивоу, даје се преглед ангажовања ученика.

Праћење постигнућа ученика који похађају наставу на даљину биће вредновано форматививно континуирано, а сумативно кроз писане и усмене провере знања.

Изузетно, одговарање у школи ће бити организовано за ученике који нису задовољни предлогом закључне оцене у периоду од 16.12.2020. до 18.12.2020. године.

-Педагог ће преко достутних платформи успостављати комуникацију са ученицима којима је потребна додатна подршка.

-Одељењске старешине ће кроз сарадњу са родитељима и редовну комуникацију пружати помоћ и подршку ученицима.