ПЛАН АКТИВНОСТИ РАДА ШКОЛЕ У ЈУНУ И ЈУЛУ ШКОЛСКЕ 2019/2020.ГОДИНЕ ЗА УЧЕНИКЕ НЕЗАВРШНИХ РАЗРЕДА

19.06.2020.                                        Крај наставе за ученике I, II и III разреда

У периоду од  1.6. до 12.6. 2020. Ученици добијају прилику да одговарају онлајн, сви ученици који нису имали позитиван успех на полугодишту или су неоцењени, од наставника добијају прилику да одговарају онлине и тај део градива. Сви наставници дају предлог закључних оцена свим ученицима  до 12.6. 2020. године, како би ученици видели оцене и имали могућност да се јаве за додатно одговарање.  Додатно одговарање у школи организује се од 15. 6.2020. до 19.06.2020.

Могућност поправљања оцена за ученике незавршних разреда реализују се  у складу са пријавама ученика и списковима   које су доставиле одељењске старешине . Право на одговарање имају ученици са позитивним оценама, са недовољним оценама и неоцењени ученици.

Одељењске старешине након права на додатно одговарање ученика, на основу предлога закључних оцена праве извештај за одељењско веће.

24. и 25.06.2020.     Пријава разредних и поправних испита за ученике незавршних  разреда

24.06-03. 07. 2020. Припремна настава за разредне испите

03.07-08.07. 2020.  Полагање разредних испита

29.06.2020.                Подела сведочанстава за I и II разред и упис ученика у наредни разред

29.06.2020.               Подела сведочанстава за III разред и упис ученика у IV разред за шк. 2019/20.

29.06.2020.               Подела сведочанстава ученицима IV разреда (поправни испит)

30.06.2020.               Закључивање жалби на оцену

01.07.2020.                 Одобрени испити на жалбу на оцену