Подржан пројекат реконструкције крова на школској радионици

На конкурсу “Заједници- Заједно” компаније НИС, подржан је пројекат  за који смо аплицирали – Реконструкција крова на згради школе изнад ученичке радионице, у циљу смањења губитака енергије, смањења емисије штетних материја од грејања и повећања искоришћености просторних капацитета школе у износу 3.877.895,30 дин.

Rezultati Zajednici Zajedno – NIS