Посета музеју ” Никола Тесла”

На иницијативу Тима за додатну подршку образовању, а уз консултације са професорком физике, организована је посета Музију „Никола Тесла“. Одељењe II-5, као најбоље одељење у школи са одељењским старешином професорком Светланом Ковачевић и професорком Светланом Вуковић посетили су музеј и присуствовали презентацији изложених експоната.