Пословни изазов 2019/20.

Ирена Петровић, Борис Стеин и Павле Станковић, ученици чланови ученичке компаније  наше школе учествовали су на Пословном изазову који сваке године организује организација “Достигнућа младих”, ментори ученика су Тања Поњавић и Мирјана Лажетић.