Распоред полагања матурских и завршних испита

ВАНРЕДНО  ОБРАЗОВАЊЕ

МАТУРСКИ  И  ЗАВРШНИ  ИСПИТ  У ЈАНУАРСКОМ  ИСПИТНОМ РОКУ

ШК. 2020/2021. ( СПИСАК УЧЕНИКА )

МАТУРСКИ  ИСПИТ:

 СРПСКИ ЈЕЗИК  И  КЊИЖЕВНОСТ (писмени)                17.2.2021.  у  12.50

Бишевац  Немања –  тех. за комп. управљање

Крушкоња  Стефан – маш. тех. за комп. конструисање

Јовановић  Сара – техничар за роботику

КОМИСИЈА:

Горан Богдановић

Раде Бојић

Нада Страхинић

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

 

– Аутоматизација производње и ФПС                                      18.2. 2021.  у   12.45

Бишевац Немања – тех. за комп. управљање

КОМИСИЈА:

Биљана Јовановић

Небојша Милојевић

Љиљана Новаковић

–   Испитивање машинских конструкција                                18.2.2021.  у   12.45

Крушкоња  Стефан – маш.тех. за комп. контруисање

КОМИСИЈА:

Мирјана Лажетић

Небојша Милојевић

Биљана Јовановић

 

– Роботи                                                                                                   18.2.2021.  у  12.15

Јовановић  Сара – техничар за роботику

КОМИСИЈА:

Љиљана Новаковић

Мирјана Пртина

Ненад Радовановић

 

МАТУРСКИ  РАД:

– Пројектовање технолошких система                                      19.2.2021.   у  12.15

Бишевац  Немања – тех. за коп. управљање

КОМИСИЈА:

Биљана Јовановић

Мирјана Пртина

Небојша Милојевић

 

–  Конструисање                                                                                       19.2.2021.  у  12.45

Крушкоња  Стефан – маш. тех. за комп. конструисање

КОМИСИЈА:

Јованка Ковачевић

Мирјана Лажетић

Мирјана Пртина

 

–  Роботи  и  ФПС                                                                           19.2.2021.  у  12.15

Јовановић Сара – техничар за роботику

КОМИСИЈА:

Мирјана Пртина

Биљана Јовановић

Мирјана Лажетић

 

ЗАВРШНИ  ИСПИТ                                                                     19.2.2021.  у    10.30

Николић  Ђорђе – механичар оружар

КОМИСИЈА:

Предраг Миљковић

Драган Крушкоња

Милијана Стеванић

Директор: Бојана Стевановић