Упис у први разред 09. и 10.07. 08.00-15.00 часова

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ/ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ УЧЕНИКА О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД КОЈИ СУ РАСПОРЕЂЕНИ У МАШИНСКУ ШКОЛУ “РАДОЈЕ ДАКИЋ” И ДОКУМЕНТА НЕОПХОДНА ЗА УПИС

 

Упис ученика може се обавити на следећи начин:

1)Коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе, када се документа потребна за упис достављају Школи директно из базе, у складу са прописима о заштити података о личности и тада не морају долазити у Школу или

2)Они који не искористе услугу преко Портала еУправа, врше упис непосредно у Машинској школи “Радоје Дакић”, Мишка Крањца 17, Раковица, Београд, када подносе следећа документа:

  • Пријаву за упис,
  • Уверење о положеном завршном испиту и оригинално сведочанство о завршеном обтазовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
  • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова