Активности тима за каријерно вођење

Нашу школу посетили су представници Факултета информационих наука и представили програме овог факултета на основним и мастер студијским програмима. Присуствовали су ученици четвртог разреда који се налазе пред великом животном одлуком и треба да се определе за наставак школовања.