Формативно оцењивање – пример добре праксе

У току великог одмора (од 14.10) у кабинету број 33 колегинице Тања Милановић и Тања Поњавић припремиле су презентацију примера добре праксе формативног оцењивања у свакодневној наставној пракси. Кроз основе теоријског сегмента провела нас је педагошкиња школе, а конкретни примери су приказани из праксе колегинице Тање Милановић у више нивоа – формативне оцене вежби, али и образложења сумативних оцена и закључних оцена са свим неопходним елементима. Присуствовало је петнаестак заинтересованих колегиница и колега.