Oгледни час: Одговоран однос према здрављу

Oгледни часови: Одговоран однос према здрављу

Ученици Машинске школе „Радоје Дакић“, су са свијим професорима, са задовољством одговорили на зактев Завода за унапређивање образовања и васпитања, ЗУОВ:

Обука ”Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према здрављу”

Програм обуке ”Унапређивање међупредметне компетенције ученика Одговоран однос према здрављу” се односи на оснаживање запослених у образовно васпитним установама за  примену концепта којима се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности и пружа им активну подршку у планирању и остваривању наставних и вананаставних активности везаних за ову област.

Обука је на листи обука од јавног интереса и обавезна је за све стручне сараднике у основним и средњим школама.

Више о томе на линку:
https://zuov.gov.rs/obuka-unapredjivanje-medjupredmetne-kompetencije-ucenika-odgovoran-odnos-prema-zdravlju/

Стручни материјали су послати као одговор на захтев, а слике како је то изгледало у нашој школи следе у прилогу.

Идеја за час машинства, тј. корелација између предмета: моделирање машинских елемената и конструкција и ПТС-а, потекла је од проф. Мирјане Лажетић, док је реалiзација била у сарадњи Јованке Ковачевић и Мирјане Пртина.

Колекција на линку:

https://drive.google.com/drive/folders/1mP0Mj-Gf353xC3hXAWRtO0iqdaDs6Eyq?usp=sharing

 

У Београду,                                                                                                                            Мирјана Лажетић

05.10.2021.                                                                                                                           Јованка Ковачевић

Мирјана Пртинa