Обележен Међународни дан интелигенције

Припремљена је радионица којој су присуствовали чланови ученичког парламента. Радионицу је осмислила и реализовала педагошкиња школе Тања Поњавић. Ученици су кроз израду паноа научили много тога о појму интелигенције, капацитетима људског мозга и физиолошким каракретистикама овог моћног људског органа.