Предавања на тему малолетничке деликвенције

Тима за превенцију насиља организовао је у сарадњи са МУП Раковица предавање за све ученике наше школе, по припремљеном распореду, на тему малолетничке деликвенције. Представници МУП разговарали су о свим проблемима са којима се млади могу сусрести – краће, злостављање, болести зависности… кроз примере и могућа решења и превазилажења кризних ситуација.