Семинар „Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља“

По препоруци Тима за професионални развој запослених 24. и 25.9.2022. године у просторијама школе је организован семинар „Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља“ Педагошког друштва Србије. Знања која су наставници на овом семинару стекли нови су инструменти који ће им послужити да што боље обављају свакодневне активности као одељењске старешине, да успешније решавају свакодневне изазовне ситуације са ученицима, али и да унапреде сарадњу са родитељима као најважнијим партнерима у раду једне васпитно-образовне устанве. Наравно, на овај начин ће се унапредити и рад установе у целини.