Једнократна помоћ ученицима средњег образовања, школа на територији града Београда