ОД 20.9.2021. Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину – ІІ модел

ОД 20.9.2021.  Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину - ІІ модел  1. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ДЕЛЕ УЧЕНИКЕ НА ДВЕ ГРУПЕ- ОЗНАЧИТИ У ДНЕВНИКУ 2. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ОБАВЕШТАВАЈУ УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О НАЧИНУ РАДА И ПОДЕЛИ Настава у средњим школама се реализују по II моделу комбиновањем наставе и учења на даљину са непосредним радом у школи, што, између осталог, подразумева следеће: Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две групе (школа бира критеријум за поделу на групе); Уколико је број ученика у одељењу мањи од 16 сви облици образовно васпитног рада реализују се без поделе на групе непосредним радом у школи; Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи начин: једне недеље прва група понедељком, средом и петком а друга уторком и…
Опширније